Dr Agnieszka Nowak-Olejnik

nowakStanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:
zastosowanie metod kompleksowej geografii fizycznej i ekologii krajobrazu w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska, przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego, naturalne i antropogeniczne przemiany w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Karpat. Usługi ekosystemowe.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.21
e-mail: ag.nowak@.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-6308

Konsultacje:
po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

Koordynator projektu:

„Zbiorowiska semi-naturalne a dobrobyt człowieka w ujęciu usług ekosystemowych” (Narodowe Centrum Nauki, konkurs MINIATURA 2, 2018/02/X/HS4/02962) NCN

Inne:
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK) paek

Wybór publikacji naukowych:

Nowak-Olejnik A., Mocior E., Hibner J., Tokarczyk N., 2020, Human perceptions of cultural ecosystem services of semi-natural grasslands: The influence of plant communities, Ecosystem Services, 46.
Nowak A., Grunewald K., 2018, Landscape sustainability in terms of landscape services in rural areas: exemplified with a case study area in Poland, Ecological Indicators, 94, 12-22.

Nowak A., Schneider C., 2017, Environmental characteristics, agricultural land use, and vulnerability to degradation in Malopolska Province (Poland), Science of the Total Environment, 590-591, s. 620-632.

Mocior E., Nowak A., Rechciński  M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians) [w:] D. Szymańska, J. Biegańska (red.), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 30, Toruń, Nicolaus Copernicus University, s. 109–121.

Nowak A., 2014, Rola odporności środowiska w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 37, s. 7-14.pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2014, Transformations of traditional land use and settlement patterns of Kosarysche Ridge (Chornohora, Western Ukraine), Bulletin of Geography, Socio-economic Series, No. 24, s. 191–201.pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2014, Typologia naturalnych krajobrazów efemerycznych w świetle dotychczasowych badań [w:] P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 2, IGiGP UJ, Kraków s. 77-101.pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2013, Evaluation of soil resilience to anthropopressure in Łosie village (Lower Beskids Mts) – Preliminary results, Ekológia (Bratislava), Vol. 32, No. 1, p. 138-147pdf

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę [w:] A. Richling, Ł. Zbucki (red.), Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 34, Warszawa-Biała Podlaska pdf

Nowak A., 2012, Zmiany granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich Beskidu Niskiego od lat 1978-1980 do lat 2003-2004, Prace Geograficzne, 128, s. 109-122.

Janczak N., Nowak A., 2011, Dobra chata to taka, z której nie widać innej. Tradycja huculska a stan obecny zagospodarowania przestrzennego Koszaryszcza (Czarnohora) [w:] M. Troll, A. Warchalska, Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców, COTG PTTK, Kraków, s. 113-130.pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Glades overgrowing and lowering of the forest-field boundary as two examples of long term changes in landscape, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXX, s. 401-405.pdf

Nowak A., Tokarczyk N., 2011, Models of reforestation processes, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXX, s. 407-411.pdf