Dr Agnieszka Nowak-Olejnik

WYKAZ PUBLIKACJI

Nowak-Olejnik A., Mocior E., Hibner J., Tokarczyk N., 2020, Human perceptions of cultural ecosystem services of semi-natural grasslands: The influence of plant communities, Ecosystem Services, 46.

Nowak A., Grunewald K., 2018, Landscape sustainability in terms of landscape services in rural areas: exemplified with a case study area in Poland, Ecological Indicators, 94, 12-22.

Nowak A., Schneider C., 2017, Environmental characteristics, agricultural land use, and vulnerability to degradation in Malopolska Province (Poland), Science of the Total Environment, 590-591, s. 620-632.

Mocior E., Nowak A., Rechciński M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: a case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30, s. 109–121.

Nowak A., 2014, Rola odporności środowiska w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 7-14.

Nowak A., Tokarczyk N., 2014, Transformations of traditional land use and settlement patterns of Kosarysche Ridge (Chornohora, Western Ukraine), Bulletin of Geography Socio-economic Series, 24, s. 191-201.

Nowak A., 2014, Struktura granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich (Beskid Niski), [w:] W. Ziaja, M. Jodłowski (red.), Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków, s. 125-138.

Nowak A., Tokarczyk N., 2013, Evaluation of soil resilience to anthropopressure in Łosie village (Lower Beskids Mts) – Preliminary results, Ekológia (Bratislava), 32, 1, s. 138-14.

Mocior E., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Nowak A., Rechciński M., Tokarczyk N., 2012, Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę, Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, s. 203-209.

Tokarczyk N., Nowak A., 2012, Ocena potencjału balneologicznego wybranych uzdrowisk Polskich Karpat, Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, s. 237-243

Nowak A., 2012, Zmiany granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich Beskidu Niskiego od lat 1978-1980 do lat 2003-2004, Prace Geograficzne, 128, s. 109-122.