Czarnobyl

W latach 70. XX wieku w odległości około 30 km od Czarnobyla wybudowana została elektrownia atomowa. Po awarii jednego z jej reaktorów (26 kwietnia 1986 r.) zorganizowana została akcja ewakuacyjna, podczas której wysiedlono setki tysięcy ludzi. Wytyczono strefę zakazaną dla ludzi. W krajobrazie od tego czasu rozpoczęły się procesy regeneracyjne. Minęło zaledwie 25 lat, a w wielu miejscach krajobraz zmienił się już nie do poznania. System środowiska przyrodniczego, po zmniejszeniu się antropopresji, zaczął wracać do stanu zbliżonego przed oddziaływaniem człowieka. Regeneracja środowiska przyrodniczego przebiega tu pod wpływem czynników naturalnych, nie jest wspomagana przez żadne celowe działania człowieka. Obecnie istnieje szereg zagrożeń w wytyczonej strefie, poza wątpliwym skażeniem radiacyjnym (moc dawki, którą obecnie można zarejestrować w okolicy jest mniejsza niż wartość naturalnego tła występującego w wielu miejscach na świecie; np. Ramsar w Iranie). Zagrożenia te są wynikiem zaniedbań ze strony władz Ukrainy i Białorusi oraz bezsensownej działalności mieszkańców okolic „zony”. Władze tych państw powinny podjąć kroki dążące do racjonalnego zagospodarowania wysiedlonej strefy.

Zdjęcia wykonał Paweł Krąż – 2011 r.