Prof. dr hab. Wiesław Ziaja

WYBRANE PUBLIKACJE OD ROKU 2007 / SELECTED PUBLICATIONS SINCE 2007

Cygankiewicz A., Ziaja W., 2019, The origin and development of a new fjord in the southeast Spitsbergen, 1900-2017: case study of Hambergbukta, 19th International Multidisciplinary Geoconference SGEM 2019 – Ocean and Marine Ecosystems, Sofia, Bulgaria: 749-756.

Szymański W., Maciejowski W., Ostawin K., Ziaja W., Sobucki M., 2019, Impact of parent material, vegetation cover, and site wetness on variability of soil properties in proglacial areas of small glaciers along the northeastern coast of Sørkappland (SE Spitsbergen), Catena, 183, 104209. doi.org/10.1016/j.catena.2019.104209 pdf

Ziaja W., 2019, Geographical investigations in the management of the Svalbard environment. Quaestiones Geographicae, 38(3), 51–57. doi: 10.2478/quageo-2019-0028 pdf

Ziaja W., Ostafin K., 2019, Morphogenesis of New Straits and Islands Originated in the European Arctic Since the 1980s, Geosciences, 9 (476) doi:10.3390/geosciences9110476 pdf

Ziaja W., Ostafin K., 2019, Origin and location of new Arctic islands and straits due to glacial recession. Ambio, 48(1): 52–34, DOI 10.1007/s13280-018-1041-z.

Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B., 2018, Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of southeastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 87(4): 3596, https://doi.org/10.5586/asbp.3596.

Stebel A., Ochyra R., Konstantinova N.A., Ziaja W., Ostafin K., Maciejowski W., 2018,  A contribution to the knowledge of bryophytes in polar areas subjected to rapid deglaciation: a case study from southeastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 87(4): 3603, https://doi.org/10.5586/asbp.3603.

Ziaja W., 2018, Stulecie urodzin Profesora Zdzisława Czeppego. Biuletyn Polarny, 21-22: 7-16.

Sulikowska A., Wypych A., Mitka K., Maciejowski W., Ostafin K., Ziaja W., 2018, Summer weather conditions in 2005 and 2016 on the western and eastern coasts of south Spitsbergen. Polish Polar Research, 39(1): 127–144, doi: 10.24425/118741.

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudzińsk Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2}: 143-170, https://doi.org/10.7163/GPol.0115.

Węsławski J.M., Ziaja W., red./eds., 2017, Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017–2027 / Strategy for Polish Polar research – a concept for the years 2017 – 2027 (dwujęzyczna / bilingual). Polskie Konsorcjum Polarne, Komitet Badań Polarnych PAN, 40 stron/pp.

Ziaja W., 2017, Arktyka europejska w trakcie zmiany globalnej, Alma Mater, 198: 18-23.

Ziaja W., Dudek J., Ostafin K., 2016, Landscape transformation under the Gåsbreen glacier recession since 1899, southwestern Spitsbergen. Polish Polar Research, 37(2): 155–172, doi: 10.1515/popore-2016-0010.

Ziaja W., red./ed., 2016, Transformation of the Natural Environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Springer, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London, 96 stron/pp.

Köhler P., Lisowska M, Ziaja W., 2016, Kongres „Arctic Science Summit Week”, Kraków, 13-19 IV 2013. Biuletyn Polarny, 19-20: 30-36.

Ziaja W., Ostafin K., 2015, Landscape–seascape dynamics in the isthmus between Sørkapp Land and the rest of Spitsbergen: Will a new big Arctic island form? Ambio, 44(4): 332–342, doi: 0.1007/s13280-014-0572-1.

Ziaja W., Wiercioch K., 2015, Wpływ autostrady na krajobraz i środowisko przyrodnicze południowej części Krakowa między Opatkowicami a Rżąką. [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów. Tom 1. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 353-373.

Ziaja W., 2014, An Arctic char observed in a glacial Spitsbergen river. Polar Record, 50(3): 333-335, doi:10.1017/S0032247413000879.

Ziaja W., Jodłowski M., red./eds., 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków, 170 stron/pp.

Ziaja W., 2013, Podniesione terasy morskie Sørkapplandu / Raised marine terraces of Sørkappland, [w/in:] Z. Zwoliński, A. Kostrzewski A., M. Pulina, red./eds., Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu / Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen (dwujęzyczna/bilingual). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 368-371.

Köhler P., Lisowska M., Ziaja W., 2013, Arctic Science Summit Week. Alma Mater, 160: 26-28.

Ziaja W., 2012, Current changes in the south Spitsbergen landscape: a comparison of the Sorkappland: eastern and western coast. [w/in:] P. Churski, red./ed., Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 83-93.

Ziaja W., red./ed., 2011. Transformation of the natural environment in Western Sørkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s, Jagiellonian University Press, Kraków, 96 stron/pp.

Ziaja W., 2011, Four dimensions of the Spitsbergen landscape. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXX: 333-338.

Ziaja W., 2010, Spitsbergen landscape development under the current global warming, [w/in:] M. Barancokova, J. Krajci, J. Kollar, I. Belcakova, red./eds., Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 495-503.

Duda E., Ziaja W., 2010, Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze i krajobraz Białki Tatrzańskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII: 131-140.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009, Coastal Landscape Dynamics in NE Sørkapp Land (SE Spitsbergen), 1900-2005. Ambio, 38(4): 201-208.

Ziaja W., 2009. Sørkappland jako obszar badań wypraw naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen. [w/in:] Z. Górka, A. Zborowski, red./eds., Człowiek i rolnictwo. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 371-379.

Ziaja W., 2009, Fizycznogeograficzne regiony województwa podkarpackiego. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, XXXIII: 13-28.

Ziaja W., Pipała R., 2007, Glacial recession 2001-2006 and its landscape effects in the Lindströmfjellet-Håbergnuten mountain ridge, Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Polish Polar Research, 28(4): 237-247.

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2007, Northeastern Sorkappland landscape dynamics (Spitsbergen, Svalbard / Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard) (dwujęzyczna / bilingual). Wydawnictwo UJ, Kraków, 93 strony/pp.

Ziaja W., 2007, Przemiana krajobrazu północno-wschodniego Sorkapplandu, Spitsbergen, pod wpływem współczesnego ocieplenia, [w/in:] K. Ostaszewska, I. Szumacher, S. Kulczyk, E. Malinowska, red./eds., Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 461-471.

Ziaja W., Ostafin K., 2007. Współczesna przemiana krajobrazu Lodowca Gas i okolicy, [w/in:] R. Przybylak, M. Kejna, A. Araźny, P. Głowacki, red./eds., Abiotyczne środowisko Spitsbergenu w latach 2005-2006 w warunkach globalnego ocieplenia. Uniwersytet M. Kopernika, Instytut Geofizyki PAN, Toruń: 235-245.

PUBLIKACJE DO ROKU 2007 / PUBLICATIONS UNTIL 2007

KSIĄŻKI

Krawczyk A., Ziaja W. 1993, red.: Polar Studies of the Jagiellonian University, Vol. III. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 94: 177 stron.

Ziaja W. 1999. Rozwój geosystemu Sorkapplandu, Svalbard. Rozprawy Habilitacyjne UJ, 343, Wydawnictwo UJ, Kraków, 105 stron.

Ziaja W., Skiba S. 2002, red.: Sorkappland landscape structure and functioning (Spitsbergen, Svalbard). Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Sorkapplandu (Spitsbergen, Svalbard). Wydawnictwo UJ, Kraków, 119 stron (dwujęzyczna).

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH

Ziaja W. 1994. Environmental changes of the eastern Sorkapp Land, Spitsbergen, after the Little Ice Age. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geography (Brno), 24: 85-88.

Ziaja W. 1994. Functional and Spatial Differentiation of the Mountain Terrain of Northwestern Sorkappland, Svalbard. Polar Geography and Geology (Silver Spring), 18(3): 211-230.

Ziaja W. 1995. Environmental changes and remains of human activity in the South-Eastern Spitsbergen. Il Polo (Fermo), 4: 38-43.

Ziaja W. 1996. Landscape changes in the Beskid Wyspowy Mts, Polish flysch Carpathians. Ecology (Bratislava), 15(1): 109-113.

Ziaja W., Salvigsen O. 1995. Holocene shoreline displacement in southernmost Spitsbergen. Polar Research (Oslo), 14(3): 339-340.

Ziaja W. 2001. Glacial Recession in Sorkappland and Central Nordenskiöldland, Spitsbergen, Svalbard, during the 20th century. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 33(1): 36-41.

Ziaja W. 2001. Contemporaty mountain landscape changes in Spitsbergen. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis (Tartu), 92: 800-804.

Ziaja W. 2002. Environmental Factors of the Glacial Recession on Spitsbergen (Reply to Ole Humlum’s Comment). Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 34(2): 226-229.

Ziaja W., 2004. Spitsbergen Landscape under 20th Century Climate Change: Sorkapp Land. Ambio, 33(6): 295-299.

Ziaja W. 2004. Mountain landscape structure and dynamics under the 20th century climate warming in central Nordenskioldland, Spitsbergen. Ekologia (Bratislava), 23 (Suppl. 1): 374-383.

Ziaja W. 2004. Young Quaternary Development of the southernmost Spitsbergen landscape structure. Ekologia (Bratislava), 23 (Suppl. 1): 384-391.

Ziaja W. 2005. Response of the Nordenskiöld Land (Spitsbergen) glaciers Grumantbreen, Habergbreen and Dryadbreen to the climate warming after the Little Ice Age. Annals of Glaciology, 42: 189-194.

Ziaja W. 2006. Life expansion in Sorkapp Land, Spitsbergen, under the current climate warming. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, 5: 187-191.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH OGÓLNOPOLSKICH

Ziaja W. 1980. Próba określenia wpływu budowy geologicznej na wypływ wód podziemnych w Karpatach fliszowych (na przykładzie zlewni Żeleźnikowskiego Potoku i Moszczenicy). Czas. Geogr., 51(4): 443-451.

Dubiel E., Ziaja W. 1993. Contribution to the vascular plant flora of Sörkapp Land (Spitsbergen). Polish Bot. Stud., 5: 49-51.

Sokołowski J., Ziaja W. 1993. Changes of glaciation of the NE coast of Sörkapp Land, Spitsbergen, 1961-1971. Pol. Polar Res., 14(3): 309-312.

Wójcik A., Ziaja W. 1993. Relief and Quaternary of the southern Sörkapp Land, Spitsbergen. Pol. Polar Res., 14(3): 293-308.

Ziaja W. 1997. Deglaciation of Sorkapp Land (Spitsbergen) in the 20th century. Polish Polar Studies: 233-236.

Ziaja W. 1998. Coastline changes in Sorkappland (Spitsbergen) since the 17th century. Polish Polar Studies: 239-243.

Ziaja W. 1998. Contemporary landscape transformations under the influence of deglaciation in Spitsbergen. Problemy Ekologii Krajobrazu, III: 246-253.

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W. 2001. Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, X: 553-561.

Ziaja W., Kupczyk A. 2001. Zmiany krajobrazu u podnóża progu Karpat w okolicy Chełma nad Rabą w latach 1989-1999. Problemy Ekologii Krajobrazu, X: 514-519.

Cichoń S., Ziaja W. 2003. Ocena krajobrazu powiatu myślenickiego jako podstawa koncepcji parku krajobrazowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, XI: 111-121.

Ziaja W. 2000. Zmienność granic krajobrazowych na Spitsbergenie. Problemy Ekologii Krajobrazu, VII, 246-253.

Ziaja W. 2000. Boundaries of the landscape vertical zones in Sorkappland, Spitsbergen. Polish Polar Studies: 233-236.

Ziaja W. 2002. Deglacjacja pasma górskiego Lindströmfjellet-Habergnuten, Nordenskiöldland, Spitsbergen, w latach 1995-2001. Polish Polar Studies: 357-362.

Ziaja W. 2002. Przyczynek do badań najwyższych teras morskich Sorkapplandu, Spitsbergen. Polish Polar Studies: 363-369.

Ziaja W. 2004. Zróżnicowanie krajobrazowe obszarów uwolnionych spod lodowców po Malej Epoce Lodowej w paśmie górskim Lindstromfjellet-Habergnuten (Nordenskioldland, Spitsbergen). Polish Polar Studies: 439-447.

Ziaja W., Ostafin K. 2005. Dynamika krajobrazu przesmyku lądowego miedzy Sorkapplandem a resztą Spitsbergenu. Polish Polar Studies: 218-225.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH LOKALNYCH

Ziaja W. 1984. Struktura środowiska geograficznego w górnej części zlewni Bystrego na Pogórzu Gubałowskim. Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 16: 103-123.

Ziaja W. 1884. Z metodyki kartowania i typologii facji w górnej części zlewni Bystrego na Pogórzu Gubałowskim. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 59: 29-39.

Pankówna M.J., Ziaja W. 1984. Opracowanie fizycznogeograficzne górskiej zlewni reprezentatywnej na przykładzie górnej części zlewni potoku Bystrego. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 53: 43-49.

Ziaja W. 1985. The influence of winds on the temperature and humidity at north-western Sörkappland (Spitsbergen) in summer 1982. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 63: 107-113.

Czeppe Z., Ziaja W. 1985. Structure of the geographical environment of the north-western Sörkappland (Spitsbergen). Polar Studies of the Jagiellonian Univ., Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 63: 19-32.

Ziaja W. 1989. Rzeźba Doliny Lisbet i otaczających ją gór (Sorkappland, Spitsbergen). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 73: 85-97.

Ziaja W. 1986. Fizycznogeograficzne zróżnicowanie Doliny Lisbet i otaczających ją gór (Sorkappland, Spitsbergen). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 67: 127-132.

Ziaja W. 1989. Rzeźba Doliny Lisbet i otaczających ją gór (Sorkappland, Spitsbergen). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 73: 85-97.

Ziaja W. 1990. Structure of the geographical environment of Lisbetdalen and the adjacent mountains, Sorkapp Land, Spitsbergen. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 9-29.

Ziaja W. 1990. Comment on the Quaternary deposits map of the area between the glaciers Vitkovskibreen and Olsokbreen, Spitsbergen. Ibidem: 79-86.

Czeppe Z., Ziaja W. 1990. Comment on the Quaternary deposits map of the western Sorkapp Land, Spitsbergen, 1:25000. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 57-64.

Kuczek M., Ziaja W. 1990. The structure of the geographical environment of the area between two glaciers: Vitkovskibreen and Olsokbreen (Sorkapp Land, Spitsbergen). Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 31-56.

Pociask-Karteczka J., Ziaja W. 1990. Comparison of the weather conditions at the coast near Palffyodden and Lisbetdalen (Sorkapp Land, Spitsbergen) summer 1983. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., II, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 81: 127-134.

Ziaja W. 1991. Fizycznogeograficzne zróżnicowanie górskiej części północno-zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen). Część I: uroczyska. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 83: 31-54.

Pociask-Karteczka J., Ziaja W. 1991. Porównanie warunków pogodowych wybrzeża okolic Palffyodden i Doliny Lisbet (Sorkappland, Spitsbergen) w lecie 1983. Acta Univ. Wratisl., 1213, Pr. Inst. Geogr., Ser. A, V: 377-383 (Ziaja W. 50%).

Ziaja W. 1992. Fizycznogeograficzne zróżnicowanie górskiej części północno-zachodniego Sorkapplandu (Spitsbergen). Część II: tereny. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 88: 25-38.

Ziaja W. 1993. Physical geography of the mountains of the north-western Sorkapp Land, the outline. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., III, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 94: 77-94.

Krawczyk A., Ziaja W. 1993. Zdzisław Czeppe as a polar explorer. Polar Studies of the Jagiellonian Univ., III,Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 94: 15-19.

German K., Ziaja W. 1999. Zdzisław Czeppe 1917-1999. [W:] Kortus B. Jackowski A., Krzemiań K. red.: Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tom II Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Geografii UJ, Kraków: 155-170.

Pipała R., Ziaja W. 2005. Application of physical-geographical mapping to creating a data base for the environment of protected areas of the Little Pieniny Mts. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Prace Geograficzne, 115: 67-75 (Ziaja W. 50%).

POJEDYNCZE ROZDZIAŁY (ARTYKUŁY RECENZOWANE) W KSIĄŻKACH LUB MONOGRAFIACH

Wójcik A., Ziaja W. 1981. Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1915-1927. [W:] Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881-1981, Uniwersytet Jagielloński, Krakow: 25-35.

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W. 1995. Regiony fizycznogeograficzne. [W:] Warszyńska J. red.: Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 117-130.

Ziaja W. & Dubiel E. 1996. Vascular plant succession during contemporary deglaciation in the mountains of Nordenskiöld Land, Spitsbergen. 23rd Polar Symp., Uniw. Śląski, Sosnowiec: 99-104.

Ziaja W., Głąb H., Krywult M. & Szostek K. 1996. Heavy metals: Pb, Cu and Cd in the soils of southernmost Spitsbergen. 23rd Polar Symp., Uniw. Śląski, Sosnowiec: 105-110.

Ziaja W. 2002. Środowisko i człowiek za kręgiem polarnym na Lofotach. [W:] Górka Z., Jelonek A. (red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Instutut Geografii i GP UJ, Kraków: 283-288.

Ziaja W. 2003. Krajobrazy Estonii. Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Informator Pol. Tow. Geogr. Oddz. w Krakowie za okres 1999/2000 – 2001/02: 188-193.

Ziaja W. 2004. Współczesne przemiany krajobrazu górskiego Ziemi Nordenskiölda, Spitsbergen. [W:] Michalczyk Z. (red.) Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Pol. Tow. Geogr. Oddz. Lubelski, UMCS, Lublin: 253-259.

Ziaja W. 2004. Przyroda i człowiek w krajobrazie wysp północnego Atlantyku. [W:] Izmaiłow B. (red.), Przyroda – Człowiek – Bóg, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków: 177-186.

Ziaja W. 2005. Wyspy Owcze – przyroda i człowiek. [W:] Domański B., Skiba S. (red.), Geografia i sacrum, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków: 203-209 (+4 fot.).