Strona główna

Jeszcze jeden grant dla członka naszego Zakładu!

Kolejna lista rankingowa Narodowego Centrum Nauki i kolejny sukces członka naszego Zakładu! Tym razem za jeden z najlepszych wniosków projektowych w obrębie panelu HS4 (konkurs Preludium 16) uznano propozycję naszego doktoranta, mgr Michała Jakiela! Tytuł projektu to „Funkcjonalność otulin wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście przemian krajobrazu i planowanego zagospodarowania”. Konkurs ogłoszono 14.07.2018, zaś jego rozstrzygnięcie nastąpiło 15.05.2019 r. Gratulujemy i liczymy na podtrzymanie dobrej passy w kolejnych konkursach grantowych!

Masaj

NCN

Kolejny grant badawczy w Zakładzie Geografii Fizycznej!

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Nowak, asystent naukowo-dydaktyczny Zakładu Geografii Fizycznej, uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki na realizację badań pilotażowych pt.: „Zbiorowiska semi-naturalne a dobrobyt człowieka w ujęciu usług ekosystemowych” w ramach konkursu Miniatura 2. Konkurs został ogłoszony przez NCN w dn. 17.04.2018 r, zaś listę rankingową potwierdzającą sukces dr A. Nowak ogłoszono 15.03.2019 r.  Grant przyznano w ramach panelu HS – „nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce”, co potwierdza interdyscyplinarność badawczą naszego Zakładu. Serdecznie gratulujemy!

IMG_2898 NCN

Obrony prac doktorskich

Jesień 2018 roku była bardzo udana dla doktorantów Zakładu Geografii Fizycznej – we wrześniu i październiku swoje prace doktorskie obroniły aż trzy osoby:

  • Sabina Wójcik. Data obrony: 25.09.2018 r. Tytuł pracy: Przestrzenne zróżnicowanie hydrotopów Tatr Polskich i południowej części Podhala. Promotor: dr hab. Jarosław Balon. Recenzenci: dr hab. Katarzyna Ostaszewska em. prof. UW, dr hab. Roman Cieśliński prof. UG
  • Paweł Krąż. Data obrony: 10.10.2018 r. Tytuł pracy: Różnorodność krajobrazowa jako podstawa wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w województwie małopolskim. Promotor: dr hab. Jarosław Balon. Promotor pomocniczy: dr Miłosz Jodłowski. Recenzenci: dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ, dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG
  • Joanna Hibner. Data obrony: 25.10.2018 r. Tytuł pracy: Wpływ kolei kinowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach. Promotor dr hab. Jarosław Balon. Promotor pomocniczy: dr Joanna Więcław-Michniewska. Recenzenci: dr hab. Sylwia Kulczyk, dr hab. Jarosław Czochański prof. UG.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!

Obrona pracy doktorskiej

Miło nam poinformować, że w dniu 7.06.2018 r. doktorantka Zakładu Geografii Fizycznej Ewelina Mocior – uzyskała tytuł doktora, broniąc rozprawę doktorską pt. Potencjał poznawczo-edukacyjny wybranych obszarów województwa małopolskiego i jego wykorzystanie w świetle koncepcji usług ekosystemowych. Promotorem pracy była Pani Prof. dr hab. Krystyna German, natomiast rozprawę recenzowali: dr. hab. Sylwia Kulczyk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Adam Hibszer z Uniwersytetu Śląskiego.

Obrona pracy doktorskiej

Miło nam poinformować, że Pani mgr Agnieszka Nowak w dniu 18 stycznia 2018 roku obroniła pracę doktorską pt. Ocena odporności środowiska przyrodniczego Polski Południowej na wybrane rodzaje antropopresji. Praca była wykonana w Zakładzie Geografii Fizycznej pod opieką Pani Prof. dr hab. Krystyny German.

Składamy serdeczne gratulacje.

Sesja naukowa z okazji 100-lecia urodzin Prof. Zdzisława Czeppego

czeppePracownicy i Doktoranci Zakładu Geografii Fizycznej IGiGP UJ zapraszają serdecznie na sesję naukową o okazji 100-lecia urodzin Prof. Zdzisława Czeppego – założyciela i wieloletniego kierownika Zakładu Geografii Fizycznej.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w sali Rady Wydziału Geografii i Geologii P.1.0.1., Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7.

Program sesji:
10.00 powitanie Gości – Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Marek Drewnik
10.10 prof. dr hab. Wiesław Ziaja: Życiorys Profesora Zdzisława Czeppego
10.25 prof. dr hab. Krystyna German: Geografia fizyczna kompleksowa i ochrona środowiska w twórczości Profesora Zdzisława Czeppego
10.50 mgr Adam Krawczyk: Profesor Zdzisław Czeppe i Jego Spitsbergen
11.15 prof. dr hab. Wiesław Ziaja: Zdzisław Czeppe – geograf uniwersalny i obrońca Ojczyzny
11.35 Wspomnienia o Profesorze Zdzisławie Czeppe
12.30 Dalszy ciąg wspomnień przy tradycyjnej lampce wina

Więcej o Panu Profesorze można poczytać tutaj


Problemy Ekologii Krajobrazu tom 39

pek39Miło nam poinformować, że został wydany 39 tom czasopisma Problemy Ekologii Krajobrazu. Publikacja została wydana przez Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu, a jej redaktorami są członkowie Zakładu Geografii Fizycznej Jarosław Balon, Paweł Krąż, Ewelina Mocior i Marcin Rechciński. Tematem tomu jest Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. Całość publikacji składa się z czternastu artykułów naukowych i jednej krótszej notatki naukowej. Na łamach tego czasopisma publikowane są oryginalne opracowania naukowe z zakresu geoekologii i geografii fizycznej oraz dziedzin pokrewnych, które nie były wcześniej drukowane i nie podlegają ograniczeniom wynikającym z praw copyright.

Spis treścipdf

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Balon J., Kraż P., Mocior E., Rechciński M., (red.), 2015, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 39, Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków, 1-142.


atlasSpotkanie z twórcami Atlasu

Zespół w składzie dr hab. Jarosław Balon, dr Miłosz Jodłowski oraz mgr Paweł Krąż są współautorami Atlasu Tatr – Przyroda nieożywiona, który ukazał się nakładem Tatrzańskiego Parku Narodowego we wrześniu tego roku. Wspólnie nasi koledzy opracowali pięć arkuszy, które zawierają mapy m.in. regionalizację Karpat, podział Karpat Zachodnich na mezoregiony, Podział Tatr na mikroregiony, szczegółową mapę graniową, typy środowiska przyrodniczego Tatr i wiele innych. W dniu 16 grudnia 2015 roku odbędzie się trzecia promocja tego atlasu (pierwsza miała miejsce w Zakopane, druga w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to wydarzenie.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa 8-11 kwietnia 2015 r., Bukowina Tatrzańska

Rola badań terenowych w studiach krajobrazowcych XXI wieku

bukowinaOrganizatorzy:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Tatrzański Park Narodowy

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, mamy przyjemność zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu poświęconą znaczeniu badań terenowych w dorobku i perspektywach badawczych ekologii krajobrazu.
Choć prace terenowe bezspornie stanowią metodyczną podwalinę ekologii krajobrazu, coraz częściej obserwuje się zwrot badaczy w kierunku metod kameralnych, ze szczególnym uwzględnieniem Geograficznych Systemów Informacyjnych. Jest prawdą, że włączenie nowoczesnych technik do aparatu metodycznego nauk przyrodniczych, istotnie przysłużyło się rozwojowi kompleksowych badań krajobrazu. W toku dyskusji pojawiają się jednak głosy, że gwarantem tego rozwoju pozostaje stały wgląd badaczy w procesy przyrodnicze zachodzące w terenie.
Jakie jest zatem współczesne znaczenie prac terenowych? Czy dynamiczny rozwój technik GIS będzie skutkował stopniowym zmniejszaniem rangi studiów w terenie, czy też będą one wzajemnie się uzupełniać? Które aspekty badań terenowych powinny być rozwijane? Wreszcie, czy interdyscyplinarność badań środowiska przyrodniczego wpłynęła na zmianę pojemności treściowej tego pojęcia?
Założeniem konferencji jest stworzenie platformy dyskusyjnej, która zbliży nas do znalezienia odpowiedzi na powyższe zagadnienia. Składają się na nią: obrady plenarne, sesja posterowa, sesja terenowa oraz – oczywiście – spotkania towarzyskie.
Zapraszamy do nadsyłania zarówno prac teoretycznych, jak i prac studialnych, nawiązujących do przedstawionej problematyki. W drugim przypadku, prosimy jednakże o położenie nacisku na metodyczny aspekt prezentowanych badań. Z uwagi na profil konferencji mniej zależy nam na zaprezentowaniu konkretnych wyników, ale raczej – dróg dochodzenia do nich.
Organizatorzy planują wydanie jednego lub dwóch tomów czasopisma Problemy Ekologii Krajobrazu (5 pkt. MNiSW) zawierającego prace prezentowane podczas Konferencji spełniające wymogi wydawnicze.


IGU Regional Conference workshop

Ecosystem services concept in spatial planning

Organisers: Ewelina Mocior (Poland), Agnieszka Nowak (Poland)

Zakrzówek

Zakrzówek

Content:
The aim of the workshop is to create the space to exchange ideas and thoughts on ecosystem services and its application in spatial planning process. The workshop includes the introduction of ecosystem services concept and discussion on its role in spatial planning. Ecosystem services identification will be conducted for the Zakrzówek area in Kraków, which is located near to the conference venue. In the first part of workshop, participants will be familiarized with environment and land use of this area. In case of good weather conditions, one-hour walk to the area of interest is planned. The analyses of ecosystem services will be based on cartographic materials and the field walk. The possible conflicts between various groups of ecosystem services and ecosystem potentials will be detected. Participants will also practice role playing while negotiating and deciding on a proper land-use.

Participants:
The workshop is principally designed for conference contributors who have not learnt the concept of ecosystem services yet. However, participants familiar with the concept are invited as well.

Date: 21.08.2014, 16:00-20:00
Maximum number of participants: 30
Room: computer laboratory
Application on the e-mail: untill 31 July

Contact persons: Ewelina Mocior, Agnieszka Nowak
Jagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management
7 Gronostajowa St.
PL-30-387 Krakow
ewelina.mocior@gmail.com


Publikacja na jubileusz Pani Prof. Krystyny German

000197Ukazała się publikacja Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, która została poświęcona Pani Profesor Krystynie German, jako wyraz wdzięczności autorów za całokształt Jej wieloletniej aktywności badawczej i dydaktycznej.
Mamy nadzieję, że lektura tej książki będzie interesująca i przyjemna.
Monografia ukazała się pod redakcją prof. Wiesława Ziai i dr Miłosza Jodłowskiego.

Spis treścipdf

Publikacja dostępa jest w sprzedaży on-line

Ziaja W., Jodłowski M. (red.), 2014, Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków, 1-168.


Jubileusz Pani Profesor Krystyny German

Szanowni Państwo,

W czwartek 20 marca br. o godzinie 10:00, w sali 2.24, odbędzie się skromna uroczystość z okazji jubileuszu Pani Profesor Krystyny German, wraz z promocją dedykowanej Jej monografii Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu.
Na spotkanie to zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków i przyjaciół Pani Profesor oraz zainteresowanych problematyką książki.