Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

zaprasza na

 

 

III Ogólnopolską Konferencję

Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych

nt.

Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki

 

Kraków, 27 i 28 września 2012 r.

 

Pliki do pobrania:
- program konferencji
- informacje dodatkowe dla uczestników
- abstrakty wystąpień konferencyjnych

 

Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych jest cykliczną konferencją naukową skierowaną do pracowników i doktorantów państwowych szkół wyższych, zajmujących się badaniami naukowymi i kształceniem w zakresie turystyki. Problematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień społecznych, ekonomicznych i przestrzennych związanych  z rozwojem turystyki. Tematem głównym tegorocznej konferencji są współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki. 

 

Idea spotkań naukowych pracowników i doktorantów instytutów i katedr państwowych szkół wyższych w Polsce została zapoczątkowana przez prof. dr. hab. Grzegorza Gołembskiego, który w 2008 r. wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie zorganizował pierwszą konferencję. Kolejna konferencja odbyła się w  2010 r.  w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zaszczyt organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych przypadł Zakładowi Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej konferencji.

 

 

CELE  KONFERENCJI:

– Zapoznanie się z wynikami badań naukowych, a także możliwość określenia wspólnej problematyki badawczej.

– Wymiana doświadczeń dotyczących treści programowych i programów nauczania.

– Integracja kadry naukowej.

– Wymiana poglądów z przedstawicielami praktyki gospodarczej i samorządów dotyczących dostosowania tematyki badań do potrzeb praktyki.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

Prof. dr hab. Grzegorz Gołembski – przewodniczący

Prof. dr hab. Stefan Bosiacki

Prof. dr hab. Ewa Dziedzic

Prof. dr hab. Antoni Jackowski

Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek

Prof. dr hab. Stanisław Liszewski

Prof. dr hab. Andrzej Rapacz

Prof. dr hab. Ryszard Winiarski

 

MIEJSCE OBRAD:

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 7.

 

FORMY UCZESTNICTWA:

Uczestnicy konferencji mogą zaprezentować tematy swoich wystąpień w ramach sesji referatowych lub sesji posterowej. Przewidujemy  organizację oddzielnej sesji referatowej przeznaczonej dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych. Efekty obrad konferencyjnych zostaną opublikowane w formie recenzowanego wydawnictwa monograficznego. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru tematów wystąpień oraz zmiany formy prezentacji. Uprzejmie prosimy o dołączenie do zgłoszenia uczestnictwa w konferencji abstraktu wystąpienia o objętości 2-4 tys. znaków.

 

PRZESŁANIE ZGŁOSZEŃ:

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz tematy i abstrakty wystąpień  prosimy wysyłać w terminie do 8 czerwca 2012 r. na adres:

dr Robert Pawlusiński

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej                                  

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

elektronicznie na adres e-mail: robert.pawlusinski@uj.edu.pl

lub faksem na numer (012) 664 53 86. 

 

Karta zgłoszenia (plik do pobrania) tutaj…

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Opłata wpisowa wynosi:

- dla doktorantów – 500 złotych,

- dla pozostałych uczestników – 550 złotych.

 

W ramach opłaty wpisowej organizatorzy zapewniają:

- pokrycie kosztów organizacyjnych;

- materiały konferencyjne,

- tom monografii po konferencji;

- obiady;

- poczęstunki w przerwach;

- uroczystą kolację.

Opłata wpisowa nie obejmuje kosztów noclegu.

 

PŁATNOŚĆ:

Płatności należy dokonywać przelewem do 15 czerwca 2012 r. na  adres:

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Bank PEKAO S.A., O/Kraków

Konto nr: 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Koniecznie!!! z dopiskiem: Turystyka i nazwiskiem uczestnika

 

Prosimy o przesłanie informacji o dokonaniu przelewu e-mailem na adres sekretarza konferencji lub telefonicznie.

 

NOCLEGI:

Organizatorzy dokonali wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników w dwóch hotelach usytuowanych w pobliżu miejsca obrad:

- Hotel RUCZAJ (tel.:  12 269 10 00) - http://www.ruczajhotel.pl/

- Hotel PANORAMA (tel.: 12 260 64 01) - http://www.hotel-panorama.pl/

Potwierdzenia rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują osobiście
do  30 lipca 2012 r. (po tym terminie rezerwacje zostaną anulowane)
na hasło: Konferencja naukowa nt. "Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki"

 

ROZPOCZĘCIE OBRAD

Otwarcie konferencji planujemy na  27 września 2012 r. ok. godz. 10.00-10.30. Informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 26/27 września 2012 r. w ww. hotelach.

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW DO REFERATÓW I POSTERÓW

Prosimy o przygotowanie pełnych tekstów do druku w tomie monografii do 27 września 2012 r., o objętości nieprzekraczającej 12 stron autorskich. Autorzy będą proszeni o przygotowanie tekstów według instrukcji redakcyjnej, która zostanie przesłana im po zarejestrowaniu zgłoszenia uczestnictwa. POSTERY nie powinny przekraczać wymiarów 90 x 110 cm.

 

 

ORGANIZATOR:

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jagielloński

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

tel.: (012) 664 52 90; 664 52 45; fax: (012) 664 53 86

  

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do sekretarza naukowego konferencji

e-mail: robert.pawlusinski@uj.edu.pl