Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

Zeszyty "Prac Geograficznych"

Prace Geograficzne, z. 134, (2013); redaktor: Robert Pawlusiński

Prace Geograficzne, z. 125, (2011); redaktor: Mirosław Mika

Prace Geograficzne, z. 117, (2007); redaktor: Danuta Ptaszycka-Jackowska

Prace Geograficzne, z. 111, (2003); redaktor: Włodzimierz Kurek

Monografie

                                                 
Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta Zawilińska, 2015, Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Kinga Krzesiwo, 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Mirosław Mika, 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Danuta Ptaszycka-Jackowska, 2014, Geografia turystyczna Francji, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Robert Pawlusiński (red.), 2013, Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, IGiGP UJ, Kraków.

                               
Włodzimierz Kurek (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, Cz. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zespół autorski:
Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Elżbieta Rogers, Bernadetta Zawilińska

                                                 
Mirosław Mika (red.), 2011, Kraków jako ośrodek turystyczny, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Włodzimierz Kurek (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zespół autorski:
Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Danuta Ptaszycka-Jackowska

                                                 
Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika (red.), 2008, Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Włodzimierz Kurek, Robert Faracik (red.), 2008, Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Włodzimierz Kurek, Robert Pawlusiński (red.), 2008, Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Robert Faracik, 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Robert Pawlusiński, 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Włodzimierz Kurek, 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy, IGiGP UJ, Kraków.

                                                 
Mirosław Mika, 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, IGiGP UJ, Kraków.

                                  
Jadwiga Warszyńska (red.), Geografia turystyczna świata, Cz. 1 i 2, (1994, 1995, 1997, 2000), PWN, Warszawa.

                                                 
Jadwiga Warszyńska (red.), 1996, Karpaty polskie. Przyroda, człowiek, działalność, Wydawnictwo UJ, Kraków.

                                                 
Jadwiga Warszyńska, Antoni Jackowski, 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.