Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

Granty i projekty badawcze– 2005–2008; Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through
Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe;

Project United Nations Environmental Programme. Global Environment Facility Medium Sized Poject (GFL/238-2714-4829) – Ecological Tourism in Europe, Bonn.

                                                                
Opracownie końcowe: Pawlusiński R., Mika M., Faracik R., 2008, Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków. (do pobrania…)

– 2006–2008; Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki
(na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa)

                                                                
Raport końcowy, (red.) Kurek W., Mika M., 2008, IGiGP UJ, Kraków. (do pobrania…)

– 2011–2014; Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego; projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Narodowe Centrum Nauki; 155885);

– 2009–2014; Turystyka na pograniczu polsko-słowackim – stan i perspektywy rozwoju;

– 2010–2014; Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich (Narodowe Centrum Nauki, 0632/B/P01/2011/40);

– od 2010 r.; Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby;

– od 2011 r.; Osadnictwo drugich domów w otoczeniu parków narodowych Beskidów Zachodnich;

– od 2012 r.; Agroturystyka jako czynnik aktywizacji zawodowej kobiet na obszarach górskich województwa małopolskiego;

– 2012 r.; Roma population on the peripheries of the V4 countries; Internetional grant project suported by the Visegrad Fund, 21120080; projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Debreczynie i Uniwersytetem w Preszowie;

– 2012–2014; Trwały rozwój ośrodków turystycznych w warunkach konkurencji;

– 2013–2015; Enhancing competitiveness of V4 historic cities for tourism development; Visegrad Strategic Program; 31210067; projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem w Debreczynie; Uniwersytetem w Preszowie, Uniwersytetem w Ołomuńcu, Uniwersytetem Ostrawskim i Uniwersytetem Wrocławskim;

– 2015–2016; An analysis of return migration of hospitality labour to Poland; projekt realizowany wspólnie z Bournemouth University.