Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

      IGiGP UJ

Kontakt

                                    Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej
                                         Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
                                         Uniwersytet Jagielloński

                                         30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

                                         tel.: (+48) 12 664 52 90; 12 664 52 45
                                         fax: (+48) 12 664 53 86