Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

      IGiGP UJ

Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej działa w ramach Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1979 r., pierwotnie jako Zakład Geografii Turyzmu, a od 2000 r. pod obecną nazwą. Działalność naukowa i dydaktyczna Zakładu nawiązuje do działającego w latach 1936–39 Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzone w Zakładzie badania naukowe obejmują szerokie spektrum zagadnień dotyczących uwarunkowań oraz kierunków i form rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, a także powiązań tego zjawiska ze środowiskiem przyrodniczym oraz różnymi sferami życia społecznego i gospodarczego.

Aktualności

Nowa publikacja

                  

Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta Zawilińska, 2015, Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków