Kontakt

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

Kierownik zakładu
Dr hab. Andrzej Zborowski
12 664 53 16
andrzej.zborowski@uj.edu.pl