Prace doktorskie

Lista obronionych prac doktorskich:

Gałka J., 2012, Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku. Promotor: dr hab. Andrzej Zborowski.