Publikacje

Sokołowski D., 2016, Bibliografia prac z zakresu Geografii Osadnictwa i Ludności za lata 1999-2015, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Warszawa-Toruń. pdf