Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Informacje ogólne
Instrukcja szczegółowa
Wymagane dokumenty
Dziennik praktyk

Informacje ogólne

  Aby z sukcesem odbyć praktyki w szkole należy:
 • Uczestniczyć w wykładzie dotyczącym zasad odbywania praktyk
 • Zapoznać się z instrukcją do odbywania praktyk
 • Wybrać szkołę i uzgodnić z nauczycielem termin praktyk
 • Zgłosić się po skierowanie i dziennik praktyk do dr M. Pietrzak (pokój 3.19 w godzinach konsultacji) z wydrukowanymi 5 różnymi formularzami (umowa zlecenie - 3 egzemplarze, rachunek, oświadczenie dla ZUS, dane osobowe, opinia – proszę zwrócić uwagę na obustronne drukowanie formularzy).


 • Przed rozpoczęciem praktyki student:
 • Przekazuje nauczycielowi następujące dokumenty do wypełnienia:
  • Umowę zlecenie w 3 egzemplarzach, wydrukowane obustronnie
  • Zgodę na przetwarzanie danych (1 egzemplarz)
  • Rachunek wraz z oświadczeniem, wydrukowane na osobnych kartkach (po 1 egzemplarzu)
  • Oświadczenie dla ZUS (1 egzemplarz)
  • Dane osobowe (1 egzemplarz)
  • Formularz do sporządzenia opinii

  Zgłasza się 16 dni przed rozpoczęciem praktyki do dr M. Pietrzak z prawidłowo wypełnionymi formularzami - umowa zlecenie (3 egzemplarze), oświadczenie dla ZUS, kwestionariusz osobowy, rachunek.

W trakcie trwania praktyk student:
 • Pilnie, sumiennie i kreatywnie spędza czas w szkole
  Wzory i objaśnienia wypełnienia powyższych dokumentów znajdują się w załącznikach .pdf

 • Wypełnia dziennik praktyk oraz sporządza skrócone konspekty lekcji hospitowanych i pełne konspekty lekcji przeprowadzanych (zobacz szczegółowe informacje w instrukcji).


 • Po zakończeniu praktyk student:
 • Przynosi opinię, wypełniony dziennik praktyk (z potwierdzeniem przez nauczyciela prowadzącego i dyrektora szkoły) wraz ze wszystkimi konspektami lekcji.
 • Do 3 tygodni po odbyciu praktyk student ma obowiązek przynieść całą dokumentację z praktyk. Po sprawdzeniu poprawności wykonania scenariuszy lekcji, student spotyka się z dr M. Pietrzak w celu omówienia praktyk. Na podstawie przedłożonej dokumentacji i rozmowy student/studentka otrzymuje zaliczenie. Braki w dokumentacji i brak terminowości w realizacji praktyk skutkują brakiem zaliczenia.
 • Wie czy ma powołanie do zawodu nauczyciela ;-) • Creative Commons License
  Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons