Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt


dr Małgorzata Pietrzak - starszy wykładowca; dydaktyk geografii, oligofrenopedagog

Przedstawicielka Biura Karier UJ na Wydziale Geografii i Geologii; koordynatorka obszaru Geografia w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej
Telefon kontatkowy: (012) 664-52-98
Email: malgorzata.pietrzak@edu.pl
Godziny konsultacji wtorek g.16.15 (od 28 października g.18.15 )i piątek g.11.30 zamieszczone są również na stronach IGiGP


dr Małogrzata Pietrzak

dr Małgorzata Pietrzak
Senior Lecturer in Geography Education
Teaching: Geography & Geographical education
Research: applications of geoinformatics in geoarcheology; impact of land-use change on relief; ICT & GIS in Education; Transmedia in Science Education


Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons