Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Dydaktyka geografii
Zapisy na kurs dydaktyki
Dydaktyka przyrody
Absolwent na rynu pracy
Dydaktyka geografii dla biologów

Podstawy dydaktyki

W związku z nowym rozporzadzeniem MSWiN przedmiot będzie nosił nazwę Podstawy dydaktyki i emisji głosu

Liczba godzin: 30 konwersatorium
ETCS:2
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz.11.15-13.45 w sali 1.21 (w semestrze wiosennym)
Kurs ten jest realizowany równolegle z Dydaktyką Geografii jako propedeutyka dydaktyki szczegółowej

Dydaktyka Geografii I Dydaktyka Geografii II

Liczba godzin: 240 (15 W + 75 C, 120+30 praktyki w szkole podstawowej i liceum)
Semestr: kurs całoroczny, rozpoczyna się w semestrze wiosennym
Forma zaliczenia: egzamin
ETCS:3(DGI)+ 4(DGII)
Warunki wstępne Ukończone lub w trakcie realizacji kursy w Studium Pedagogicznym UJ: Psychologia i Pedagogika ogólna oraz Psychologia i Pedagogika do nauczania na danym szkolnym etapie edukacyjnym

Zajęcia w roku akademickim 2019/20 rozpoczynają się w lutym 2019 r. W trakcie semestru zajęcia odbywają się w piątki w sali 1.15. w związku ze zmiana standardów kształcenia łaczna liczba godzin kursu dydaktycznego wyniesie 150.


Zarys treści
Polska na tle europejskich systemów edukacji; Karta Edukacji Geograficznej MUG; dobór i układ treści kształcenia; cele nauczania geografii - ich operacjonalizacja i taksonomia; metody i techniki nauczania-uczenia się; standardy osiągnięć i wymagań, systemy oceniania; typy lekcji geografii; wycieczki i lekcje w terenie; praca domowa; rodzaje i sposoby wykorzystania środków dydaktycznych; mapa, podręcznik i Internet w geograficznym kształceniu; organizacja pracy indywidualnej i zespołowej; pracownia geograficzna; obserwacje w geograficznym kształceniu; osobowość i organizacja pracy nauczyciela; Karta Nauczyciela; główne założenia nauczania geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej i regionalnej.

Wykaz literatury dostępny w USOSie

Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons