Dydaktyka Geografii

strona Uniwersytetu Jagiellońskiego   strona Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Strona główna Strona główna Dydaktyka przedmiotowa Praktyki Badania Linki Kontakt

Prolematyka badawcza
Projekty
Współpraca naukowa

Współczesna problematyka badawcza

W trzech ostatnich dziesięcioleciach, w dydaktyce geografii wyłaniają się następujące nurty badawcze: modele edukacji geograficznej, treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii na różnych poziomach, wychowawcza oraz kulturotwórcza roli geografii jako przedmiotu nauczania szkolnego.
Współcześnie do szczegółowych tematów badawczych należą:
  • Modele edukacji geograficznej, treści kształcenia i koncepcje programów nauczania geografii, kształcenie kandydatów na nauczycieli geografii (zasady nauczania metodą e-learningu)
  • Cele, treści i nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu geografii na różnych poziomach (wykorzystanie Internetu)
  • Pozyskanie, selekcjonowanie, ocena i analiza informacji; wnioskowanie, przewidywanie i tworzenie projektów dotyczących środowiska geograficznego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju


Creative Commons License
Zawartość strony dostępna jest na licencji Creative Commons