[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Stopnie naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

Informacje dotyczące wniosków o tytuły i stopnie naukowe rozpatrywanych przez Radę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (wg ust. z dn. 18 marca 2011).

.

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Postępowania habilitacyjne

Przewody doktorskie

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional