[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Studia doktoranckie

Program studiów

Stypendia

Rekrutacja

Przewód i rozprawa doktorska

Kontakt

Wzory dokumentów


  Next >>

O studiach

Studia doktoranckie skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową.

Studia III stopnia mają tryb stacjonarny i trwają 4 lata. Zajęcia odbywają się w najczęściej w piątki i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę opiekunów naukowych i wykładowców.

Doktorant współpracuje z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń. Doktoranci oprócz udziału w zajęciach ustalonych w planie studiów mają obowiązek prowadzenia pracy naukowej oraz przeprowadzenia w Uczelni zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z planem i programem studiów.

Absolwentom studiów doktoranckich, po pozytywnie zakończonej publicznej obronie rozprawy doktorskiej, zostaje nadany stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.

Zobacz także:

Regulamin studiów III stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-29

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional