[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Zasady studiów

Akty prawne związane ze studiami w IGiGP

Zasady stacjonarnych studiów geograficznych I i II stopnia w IGiGP UJ
(zasady opublikowane są w katalogu kursów)

- Regulaminy studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

- Regulacje dotyczące pomocy materialnej oraz stypendiów

Pliki do pobrania

pdfUchwała Rady Wydziału w sprawie określenia szczegółowych warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia.pdf (57 KB, 2018-05-14)

pdfZarządzenie Dyrektora IGiGP w sprawie prowadzenia prac magisterskich przez adiunktów i starszych wykładowców bez habilitacji.pdf (401 KB, 2018-05-14)

pdfZarządzenie Z-cy Dyrektora IGiGP ds. studenckich dotyczące polityki antyplagiatowej w IGiGP.pdf (54 KB, 2018-05-14)

docxZarządzenie w sprawie trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym.docx (14 KB, 2018-05-14)

pdfZasady odbywania praktyk zawodowych w ramach studiów I stopnia w IGiGP.pdf (57 KB, 2018-05-14)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-14

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional