Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Nowości wydawnicze

2023

Okładka1. Baścik M., 2023, Kraków - patrząc na miasto z góry. Katalog wystawy, IGiGP UJ, Kraków.

 

2022

Okładka1. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2022, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Konstantinovski Puntos C., 2022, Geo & Arche - dialog wschodniej perspektywy, wizualizacja informacji geograficznej, fotografia, IGiGP UJ, Przemyśl - Kraków.

 

2021

Okładka1. Działek J., 2021, Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), 2021, Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.), 2021, Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Kozak J., 2021, Geografia: podejście cyfrowe, IGiGP UJ, Kraków.

 

2020

Okładka1. Fiedeń Ł. (red)., 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka4. Jackowski A., Wites T. (red.), 2020, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka5. Jodłowski M., 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka6. Maciejowski W., 2020, Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka7. Pawłowska-Legwand A., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka8. Piotrowicz K., Bielec-Bąkowska Z., Krzyworzeka K., 2020, Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka9. Płatkiewicz K., 2020, Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania, IGiGP UJ, Kraków.

© IGiGP UJ "2023"