Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Systemy Informacji Geograficznej"

Inne wydawnictwa z 2021 roku

Geografia: podejście cyfrowe

Geografia: podejście cyfrowe

Kozak J., 2021, Geografia: podejście cyfrowe, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-70-1

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (11.1 MB)

Spis treści

Podziękowania  ....7

Wstęp: o czym jest ta książka?  ....9

  1. Rzeczywistość i nasze jej wyobrażenie: w stronę reprezentacji zjawisk ....14

  Co widzimy? ....17

  Czy zawsze potrafimy poprawnie nazwać to, co widzimy? ....22

  Ciągłe i dyskretne podejście do opisu rzeczywistości ....25

  Wymiarowość obiektów ....31

  Modelowanie pojęciowe i ontologie ....33

  Definicja geografii po raz drugi ....33

2. Pomiar i dane geograficzne  ....34

  Właściwości, przestrzeń i czas ....36

  Pomiar i próbkowanie ....38

  Pole podstawowe ....40

  Skale pomiaru ....42

  Dane geograficzne i informacja geograficzna ....44

  Systemy odniesień przestrzennych ....47

  Pomiar i dane geograficzne ....56

3. Modele danych geograficznych  ....56

  Rastrowy model danych geograficznych ....62

  Wektorowy model danych geograficznych ....70

  Zjawiska i ich właściwości w rastrowym i wektorowym modelu danych geograficznych ....77

  Baza danych geograficznych ....81

4. Trzeci wymiar: ukształtowanie powierzchni  ....82

  Ukształtowanie powierzchni: pomiar a model danych ....84

  Numeryczny Model Terenu ....88

  Model TIN ....89

  Izolinie ....93

  Prawdziwe modele 3D ....94

  Analiza numerycznych modeli terenu ....96

5. Dane obrazowe  ....98

  Techniczne aspekty rejestracji danych obrazowych ....102

  Satelitarne misje obserwacyjne Ziemi ....107

  Interpretacja danych obrazowych ....110

6. Czas i zmiany  ....114

  Zdarzenia, stany, zmiany, stałość, skale czasowe ....116

  Procesy i podejście systemowe ....121

  Model stop-klatki ....123

  Geografia czasu ....128

  Badania retrospektywne i badania w czasie rzeczywistym ....132

7. Punkty, linie, poligony  ....134

  Punkty ....137

  Przestrzenne rozmieszczenie punktów ....138

  Interpolacja przestrzenna ....142

  Linie ....148

  Poligony ....152

  Region ....153

  Struktury przestrzenne ....155

  Problem zmiennego pola podstawowego ....158

8. Jakość danych geograficznych  ....162

  Dokładność ....166

  Spójność i kompletność ....173

  Propagacja błędów ....180

Zakończenie  ....182

Literatura  ....191

Spis rycin  ....196

Spis ramek  ....198

© IGiGP UJ "2023"