Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2021 roku

Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim

Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2021, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim, IGiGP UJ, Kraków.

978-83-64089-74-9

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (28.3 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

PRZEDMOWA do tomów I - VI  ....7

Wykaz skrótów  ....11

1. WPROWADZENIE, METODY BADANIA  ....13

  1.1. Podstawy teoretyczne i pojęcia ....13

  1.1.1. Terytorializacja rozwoju ....13

  1.1.2. Miasta i ich obszary funkcjonalne ....14

  1.1.3. Dostępność przestrzenna i paradygmat mobilności ....15

  1.1.4. Dostępność, zrównoważony rozwój a transport zbiorowy ....17

  1.2. Zakres, metody i cele badania ....18

  1.2.1. Założenia i cele ....18

  1.2.2. Zakres przestrzenny i czasowy badania oraz klasyfikacja miast ....20

  1.2.3. Źródła danych ....20

  1.2.4. Metody i zakres badań ....21

2. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE I JEGO SYSTEM TRANSPORTOWY  ....29

  2.1. Położenie i podział administracyjny województwa łódzkiego ....29

  2.2. Sieć infrastruktury transportowej w województwie łódzkim ....35

  2.2.1. Infrastruktura drogowa ....37

  2.2.2. Infrastruktura kolejowa ....40

  2.2.3. Komunikacja lotnicza - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta ....43

  2.2.4. Organizacja transportu zbiorowego ....44

3. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA  ....49

  3.1. Indeks syntetycznej dostępności komunikacyjnej miast - dostępność drogowa ....49

  3.1.1. Dostępność drogowa do Łodzi ....50

  3.1.2 Dostępność drogowa do miast powiatowych ....51

  3.1.3. Dostępność drogowa do węzła autostrady lub drogi ekspresowej oraz dużego lotniska ....54

  3.1.4. Dostępność drogowa - ujęcie syntetyczne ....56

  3.1.5. Wewnętrzna spójność transportowa ....58

  3.2. Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej ....63

  3.2.1. Siła i zasięg powiązań międzymiastowych województwa łódzkiego ....64

  3.2.2. Zróżnicowanie miast województwa łódzkiego pod względem siły i zasięgu powiązań międzymiastowych ....71

  3.2.3. Typologia miast województwa łódzkiego pod względem powiązań ....81

  3.3. Powiązania komunikacyjne miast z ich zapleczem ....84

  3.3.1. Dostępność przestrzenna do systemu transportu publicznego ....84

  3.3.2. Dostępność i powiązania komunikacyjne do Łodzi ....86

  3.3.3. Dostępność i powiązania komunikacyjne do miast powiatowych ....88

  3.3.4. Dostępność i powiązania komunikacyjne do najbliższego miasta ....92

4. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE I CIĄŻENIA DO MIAST  ....99

  4.1. Ciążenia w zakresie szkolnictwa średniego ....99

  4.2. Dojazdy do pracy ....104

  4.3. Suburbanizacja i powiązania migracyjne ....115

5. ZAPLECZE I RANGA USŁUGOWA MIAST NA PODSTAWIE CIĄŻEŃ TRANSPORTOWYCH  ....131

  5.1. Zaplecze i ranga usługowa miast na podstawie ciążeń transportowych ....131

  5.1.1. Wielkość zaplecza miast na podstawie modelu potencjału i grawitacji ....131

  5.1.2. Wielkość zaplecza miast na podstawie czasu dojazdu transportem publicznym ....136

  5.2. Delimitacja regionów miejskich ....139

  5.2.1. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie lokalnym ....139

  5.2.2. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie ponadlokalnym ....142

  5.2.3. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie subregionalnym i regionalnym ....144

  5.3. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ....147

6. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I REKOMENDACJE: RELACJE PRZESTRZENNE I OBSZARY FUNKCJONALNE  ....159

  6.1. Podsumowanie ....159

  6.2. Wyzwania ....164

  6.3. Rekomendacje - poziom krajowy ....167

  6.4. Rekomendacje - poziom wojewódzki ....170

Załączniki  ....177

Literatura  ....215

Spis rycin  ....221

Spis tabel i załączników  ....223

© IGiGP UJ "2023"