Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium  na przykładzie województwa małopolskiego

Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego

Pawłowska-Legwand A., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-65-7

Język publikacji: polski

Cena: 30.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.5 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....7

Problem badawczy  ....7

Cele badań  ....13

Metodyka badań i źródła danych  ....14

Uwagi terminologiczne  ....18

Układ opracowania  ....18

1. Informacja a zachowania przestrzenne turystów  ....23

  1.1. Informacja jako czynnik i modyfikator zachowań przestrzennych turystów ....23

  1.2. Informacja a zachowania konsumenckie w turystyce ....31

  1.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne a zachowania turystyczne w kontekście zmiany pokoleniowej ....37

2. Promocja i informacja turystyczna jako instrumenty polityki turystycznej na poziomie lokalnym  ....43

  2.1. Cechy i zakres informacji turystycznej ....43

  2.2. Promocja i informacja turystyczna w świetle założeń marketingu terytorialnego i postępu technologicznego ....47

  2.3. Uwarunkowania organizacyjne i prawne ....55

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne a wyjazdy turystyczne Polaków  ....63

  3.1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce ....63

  3.2. Cele i metodyka badań ....66

  3.2.1. Badanie ankietowe ....66

  3.2.2. Badanie fokusowe ....70

  3.3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przed wyjazdem ....72

  3.4. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie wyjazdu ....81

  3.5. Aktywność w mediach społecznościowych ....85

  3.6. Ocena użyteczności narzędzi cyfrowych ....91

  3.7. Czynniki korzystania z zasobów i narzędzi informacyjnych w Internecie ....99

4. Forma i zakres wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego  103

  4.1. Cele i metodyka badań ....103

  4.2. Podstawowa użyteczność stron internetowych urzędów gmin ....115

  4.3. Zakres informacji turystycznej na stronach internetowych urzędów gmin ....119

  4.4. Aplikacje mobilne z informacją turystyczną o gminach ....120

  4.5. Zróżnicowanie narzędzi cyfrowych w promocji i informacji turystycznej gmin ....124

5. Determinanty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego  ....133

  5.1. Cele i metodyka badań ....133

  5.2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ....135

  5.3. Aktywność w mediach społecznościowych ....145

  5.4. Narzędzia tradycyjne a narzędzia cyfrowe ....154

  5.5. Czynniki oraz bariery i ograniczenia zastosowania narzędzi cyfrowych ....159

  5.5.1. Czynniki i ich ocena ....159

  5.5.2. Bariery oraz ograniczenia i ich ocena ....165

6. Podsumowanie i wnioski  ....171

Literatura  ....177

Załączniki  ....191

Spis rycin  ....229

Spis tabel  ....231

© IGiGP UJ "2022"