Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim

Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2020, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-66-4

Język publikacji: polski

Cena: 45.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (24.4 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

PRZEDMOWA do tomów I - VI  ....7

Wykaz skrótów  ....12

1. WPROWADZENIE, METODY BADANIA  ....13

  1.1. Podstawy teoretyczne, pojęcia ....13

  1.1.1. Terytorializacja rozwoju ....13

  1.1.2. Miasta i ich obszary funkcjonalne ....14

  1.1.3. Dostępność przestrzenna i paradygmat mobilności ....15

  1.1.4. Dostępność, zrównoważony rozwój a transport zbiorowy ....17

  1.2. Zakres, metody i cele badania ....18

  1.2.1. Założenia i cele ....18

  1.2.2. Zakres przestrzenny i czasowy badania oraz klasyfikacja miast ....20

  1.2.3. Źródła danych ....20

  1.2.4. Metody i zakres badań ....21

2. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE I JEGO SYSTEM TRANSPORTOWY  ....29

  2.1. Położenie i podział administracyjny województwa pomorskiego ....29

  2.2. Infrastruktura i system transportowy województwa pomorskiego ....32

  2.2.1. Infrastruktura drogowa ....32

  2.2.2. Infrastruktura kolejowa ....34

  2.2.3. MPL Gdańsk-Rębiechowo ....37

  2.2.4. Porty morskie - Gdańsk i Gdynia ....38

  2.2.5. Organizacja transportu zbiorowego ....38

3. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA  ....45

  3.1. Dostępność komunikacyjna w układzie drogowym ....45

  3.1.1. Dostępność drogowa do Gdańska i Trójmiasta ....45

  3.1.2. Dostępność drogowa do miast powiatowych i najbliższego miasta ....48

  3.1.3. Dostępność drogowa do węzła autostrady, przejść granicznych, portów lotniczych i terminali portowych ....52

  3.1.4. Dostępność drogowa - ujęcie syntetyczne ....56

  3.1.5. Wewnętrzna spójność transportowa ....61

  3.2. Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej ....64

  3.2.1. Siła i zasięg powiązań międzymiastowych województwa pomorskiego ....65

  3.2.2. Zróżnicowanie miast województwa pomorskiego pod względem siły i zasięgu powiązań międzymiastowych ....73

  3.2.3. Typologia miast województwa pomorskiego pod względem powiązań ....85

  3.3. Powiązania komunikacyjne miast z ich zapleczem ....88

  3.3.1. Dostępność przestrzenna do systemu transportu publicznego ....89

  3.3.2. Dostępność i powiązania komunikacyjne do Gdańska ....90

  3.3.3. Dostępność i powiązania komunikacyjne do miast powiatowych ....92

  3.3.4. Dostępność i powiązania komunikacyjne do najbliższego miasta ....98

4. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE I CIĄŻENIA DO MIAST  ....105

  4.1. Ciążenia w zakresie szkolnictwa średniego ....105

  4.2. Dojazdy do pracy ....112

  4.3. Suburbanizacja i powiązania migracyjne ....125

5. ZAPLECZE I RANGA USŁUGOWA MIAST NA PODSTAWIE CIĄŻEŃ TRANSPORTOWYCH  ....139

  5.1. Zaplecze i ranga usługowa miast na podstawie ciążeń transportowych ....139

  5.1.1. Wielkość zaplecza miast na podstawie modelu potencjału i grawitacji ....139

  5.1.2. Wielkość zaplecza miast na podstawie czasu dojazdu transportem publicznym ....144

  5.2. Delimitacja regionów miejskich ....147

  5.2.1. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie lokalnym ....148

  5.2.2. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie ponadlokalnym ....150

  5.2.3. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie subregionalnym i regionalnym ....152

  5.3. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ....154

6. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I REKOMENDACJE: RELACJE PRZESTRZENNE I OBSZARY FUNKCJONALNE  ....165

  6.1. Podsumowanie ....165

  6.2. Wyzwania ....170

  6.3. Rekomendacje - poziom krajowy ....173

  6.4. Rekomendacje - poziom wojewódzki ....177

Załączniki  ....185

Literatura  ....213

Spis rycin  ....219

Spis tabel i załączników  ....223

© IGiGP UJ "2023"