Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2021 roku

Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych

Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych

Działek J., 2021, Geografia sztuki. Struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-62-6

Język publikacji: polski

Cena: 65.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....11

  1.1. Inspiracje, cele i układ pracy ....12

  1.1.1. Sztuka jako przedmiot refleksji geograficznej ....13

  1.1.2. Cele i układ pracy ....17

  1.2. Relacje między sztuką a geografią ....19

  1.2.1. Geografia jako sztuka ....19

  1.2.2. Sztuka jako geografia ....20

  1.2.3. Przestrzeń w sztuce ....20

  1.2.4. Sztuka w przestrzeni ....22

  1.3. Tradycje badawcze geografii sztuki ....23

  1.3.1. Geografia muzyki ....23

  1.3.2. Geografia artystyczna ....24

  1.3.3. Geografia literatury ....27

  1.3.4. Geografia teatru ....28

  1.4. Wzrost zainteresowania przestrzennymi aspektami zjawisk i procesów artystycznych ....30

  1.4.1. Zwrot kulturowy w geografii ....31

  1.4.2. Zwrot przestrzenny w naukach społecznych i humanistycznych ....32

  1.4.3. Zwrot przestrzenny w sztuce ....33

  1.4.4. Rozwój gospodarki kreatywnej i gospodarki doświadczeń ....35

  1.5. Powiązania geografii sztuki z innymi dyscyplinami naukowymi ....36

  1.5.1. Geografia sztuki a pokrewne subdyscypliny nauk społecznych i humanistycznych ....36

  1.5.2. Geografia sztuki jako subdyscyplina geografii społeczno-ekonomicznej ....37

  1.6. Podstawowe założenia pracy ....39

  1.6.1. Geografia życia artystycznego - struktury przestrzenne zjawisk i procesów artystycznych ....39

  1.6.2. Sztuka i artyści - definicje i podziały ....40

  1.6.3. Miejsca artystyczne i ośrodki artystyczne ....45

  1.6.4. Relacje artystyczno-przestrzenne w terytorialnym polu sztuki ....48

2. Ramy koncepcyjne i pojęciowe terytorialnego pola sztuki  ....53

  2.1. Socjologiczne i ekonomiczne fundamenty koncepcji terytorialnego pola sztuki ....54

  2.1.1. Świat(y) sztuki ....54

  2.1.2. Rynek sztuki i pracy artystów ....61

  2.1.3. Pole sztuki ....65

  2.2. Miejsca i ośrodki artystyczne w terytorialnym polu sztuki ....74

  2.2.1. Miejsca i ośrodki artystyczne ....74

  2.2.2. Terytorialne pole sztuki ....79

  2.2.3. Hierarchie i relacje artystyczno-przestrzenne ....83

3. Struktury przestrzenne miejsc artystycznych  ....93

  3.1. Zróżnicowanie miejsc artystycznych ....94

  3.1.1. Atrybuty miejsc artystycznych ....95

  3.1.2. Miejsca artystyczne a hierarchie w polu sztuki ....101

  3.1.3. Oddziaływanie miejsc artystycznych ....107

  3.2. Prawidłowości rozmieszczenia miejsc artystycznych ....109

  3.2.1. Paryż jako przykład zróżnicowań artystyczno-przestrzennych ....117

  3.3. Skupiska miejsc artystycznych i ich rodzaje ....120

  3.3.1. Czynniki koncentracji w dzielnicach artystycznej ortodoksji ....126

  3.3.2. Czynniki koncentracji w dzielnicach artystycznej heterodoksji ....130

  3.3.3. Przemiany dzielnic artystycznej heterodoksji ....136

  3.3.4. Relokacje dzielnic artystycznych ....142

  3.4. Nietypowe relacje artystyczno-przestrzenne ....148

  3.4.1. "Awangarda w centrum" i "klasyka na obrzeżach" ....148

  3.4.2. Miejsca artystyczne na peryferiach ....151

  3.4.3. Wirtualne miejsca artystyczne ....153

4. Struktury przestrzenne ośrodków artystycznych  ....161

  4.1. Ośrodki artystyczne i ich strefy oddziaływania - podstawowe definicje ....163

  4.1.1. Regiony artystyczne - centra i peryferia ....165

  4.2. Czynniki koncentracji zjawisk artystycznych w miastach ....168

  4.2.1. Uwarunkowania artystyczne i społeczne ....168

  4.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ....172

  4.2.3. Przykłady badań empirycznych ....175

  4.3. Hierarchiczne układy ośrodków artystycznych w terytorialnym polu sztuki ....177

  4.3.1. Ranga ośrodków artystycznych ....177

  4.3.2. Typy ośrodków artystycznych w terytorialnym polu sztuki ....180

  4.3.3. Polityka kulturalna a układy ośrodków artystycznych ....185

  4.4. Koncentracja miejsc artystycznych w ośrodkach artystycznych ....188

  4.4.1. Ośrodki artystyczne wybranych państw jako skupiska artystów i miejsc artystycznych ....189

  4.4.2. Specyfika układu ośrodków artystycznych w Polsce ....193

  4.5. Ewolucja układów ośrodków artystycznych w globalnym polu sztuki ....196

  4.5.1. Historyczne układy globalnych ośrodków artystycznych ....196

  4.5.2. Relacje centra-peryferia we współczesnym globalnym polu sztuki ....201

  4.5.3. Mechanizmy zmian w hierarchii ośrodków artystycznych ....207

  4.6. Powiązania między ośrodkami artystycznymi ....213

  4.6.1. Obieg idei i wartości artystycznych ....213

  4.6.2. Migracje artystyczne ....216

  4.7. Artyści na peryferiach terytorialnego pola sztuki ....224

  4.7.1. Czynniki lokalizacji artystów poza głównymi ośrodkami artystycznymi ....224

  4.7.2. Kolonie artystyczne ....228

  4.7.3. Tymczasowe skupiska artystyczne - festiwale i targi sztuki ....232

5. Miejskie subpole prywatnych galerii sztuki współczesnej w Krakowie w latach 1989-2019  ....237

  5.1. Założenia badawcze ....238

  5.1.1. Przedmiot badań ....238

  5.1.2. Metody badawcze ....239

  5.2. Rodzaje galerii oraz ich funkcje w świecie sztuk wizualnych ....244

  5.3. Struktury przestrzenne galerii sztuki - główne prawidłowości ....251

  5.3.1. Koncentracja galerii w ośrodkach artystycznych ....251

  5.3.2. Skupiska galerii wewnątrz miast ....253

  5.3.3. Typy skupisk galerii ....255

  5.3.4. Wertykalny wymiar funkcjonowania galerii ....266

  5.3.5. Czasowy wymiar funkcjonowania galerii i ich skupisk ....268

  5.3.6. Strategie przestrzenne galerii w miejskim polu sztuki ....271

  5.4. Hierarchia ośrodków w krajowym polu galerii sztuki w Polsce ....273

  5.5. Dynamika czasowo-przestrzenna galerii w miejskim polu sztuki w ujęciu ilościowym ....275

  5.5.1. "Demografia" galerii ....278

  5.5.2. "Mobilność" galerii ....281

  5.5.3. Stabilność galerii i ich skupisk ....284

  5.6. Dynamika czasowo-przestrzenna galerii w miejskim polu sztuki w ujęciu jakościowym ....287

  5.6.1. Układ subpola galerii przed 1989 rokiem ....287

  5.6.2. Stare Miasto - odzyskany status centrum artystycznego ....291

  5.6.3. Kazimierz - ewolucja nowego skupiska galerii ....312

  5.6.4. Nowe opozycje przestrzenne ....331

  5.6.5. Stare Podgórze i Zabłocie - artystyczne nadzieje i rozczarowania ....343

  5.6.6. Podtrzymywanie centralności Starego Miasta ....352

  5.6.7. Hierarchie artystyczno-przestrzenne ....363

  5.6.8. Strategie lokalizacji oddziałów galerii ....366

  5.7. Wnioski. Prawidłowości rozwoju miejskiego subpola galerii sztuki w Krakowie w latach 1989-2019 ....367

6. Perspektywy rozwoju geografii sztuki  ....379

Bibliografia  ....387

Spis rycin  ....425

Spis tabel  ....427

Spis fotografii  ....429

Podziękowania  ....431

© IGiGP UJ "2023"