Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania

Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania

Płatkiewicz K., 2020, Zróżnicowanie przestrzenne wypadków i kolizji drogowych w krakowie oraz jego uwarunkowania, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Tomasz Komornicki, dr hab. Dariusz Ilnicki

ISBN 978-83-64089-60-2

Język publikacji: polski

Cena: 34.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....9

1. Cele, metody i organizacja pracy  ....11

  1.1. Cele, przedmiot i zakres pracy ....11

  1.1.1. Cele pracy ....11

  1.1.2. Podstawowe definicje ....12

  1.1.3. Zakres czasowo-przestrzenny badań ....14

  1.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze ....15

  1.2.1. Dane statystyczne i ich przetwarzanie ....18

  1.2.2. Geokodowanie zdarzeń drogowych w ESRI ArcGIS ....20

  1.2.3. Metody statystyczne ....23

  1.3. Jakość danych ....24

2. Uwarunkowania wypadków i kolizji drogowych w świetle dotychczasowych badań  ....29

  2.1. Bilans i skutki zdarzeń drogowych ....29

  2.1.1. Zdarzenia drogowe w Polsce i na świecie ....29

  2.1.2. Skutki zdarzeń drogowych ....33

  2.2. Czynniki wpływające na wypadki i kolizje ....35

  2.2.1. Czynniki osobowe ....36

  2.2.2. Czynniki społeczno-ekonomiczne ....37

  2.2.3. Czynniki naturalne ....40

  2.2.4. Pozostałe czynniki ....48

3. Ogólna czasowa i przestrzenna struktura wypadków i kolizji w Krakowie  ....49

  3.1. Struktura czasowa zdarzeń drogowych w latach 1997-2010 ....49

  3.1.1. Zmiany w latach 1997-2010 ....49

  3.1.2. Częstotliwość według miesięcy ....51

  3.1.3. Częstotliwość według dni tygodnia ....54

  3.1.4. Częstotliwość według pory dnia ....56

  3.2. Ogólny układ przestrzenny wypadków i kolizji ....58

  3.2.1. Prezentacja za pomocą metod powierzchniowych ....60

  3.2.2. Prezentacja za pomocą metod liniowych ....75

4. Struktura przestrzenna zdarzeń drogowych na tle funkcjonalnych stref miejskich  ....83

  4.1. Układ zdarzeń według jednostek funkcjonalno-przestrzennych ....83

  4.2. Wpływ rozmieszczenia miejsc pracy na układ zdarzeń drogowych ....91

  4.3. Gęstość sieci drogowej ....92

  4.4. Rodzaje ciągów komunikacyjnych i natężenie ruchu ....95

  4.4.1. Liczba zdarzeń drogowych a status dróg ....95

  4.4.2. Natężenie ruchu drogowego ....98

  4.4.3. Wpływ liczby zarejestrowanych pojazdów w Krakowie ....107

5. Wpływ wybranych obiektów użyteczności publicznej na układ przestrzenny zdarzeń drogowych i ich liczbę  ....109

  5.1. Placówki edukacyjne ....112

  5.2. Puby i kluby ....117

  5.3. Targowiska i wielkopowierzchniowe obiekty handlowe ....120

  5.4. Kościoły ....124

  5.5. Cmentarze ....127

6. Wpływ warunków atmosferycznych na liczbę i układ przestrzenny zdarzeń drogowych  131

  6.1. Opady atmosferyczne ....136

  6.1.1. Zróżnicowanie wielkości opadów atmosferycznych według dwóch źródeł danych ....138

  6.1.2. Wpływ wielkości opadów atmosferycznych ....139

  6.1.3. Wpływ opadów w porze nocnej i dziennej ....140

  6.1.4. Wpływ natężenia ruchu drogowego ....141

  6.1.5. Wpływ sezonowości ....143

  6.1.6. Zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń drogowych w zależności od występowania opadów atmosferycznych ....144

  6.1.7. Zdarzenia w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej ....149

  6.2. Temperatura powietrza ....151

  6.2.1. Średnia dobowa temperatura powietrza ....151

  6.2.2. Wpływ stresu ciepła ....152

  6.2.3. Wpływ silnych i ostrych bodźców termicznych ....153

  6.2.4. Zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń drogowych w zależności od temperatury powietrza ....155

  6.3. Ciśnienie atmosferyczne ....159

  6.3.1. Średnie dobowe ciśnienie atmosferyczne ....159

  6.3.2. Zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń drogowych w zależności od ciśnienia atmosferycznego ....161

  6.3.3. Wpływ frontów atmosferycznych ....164

  6.4. Zachmurzenie i usłonecznienie ....166

  6.4.1. Stopień zachmurzenia i czas usłonecznienia względnego ....167

  6.4.2. Zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń drogowych w zależności od wielkości zachmurzenia i usłonecznienia ....168

  6.5. Widzialność i widoczność ....171

  6.5.1. Międzynarodowa skala widzialności ....173

  6.5.2. Zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń drogowych w zależności od stopnia widzialności ....174

  6.6. Ogólna ocena wpływu warunków atmosferycznych ....177

7. Dyskusja i wnioski końcowe  ....183

  7.1. Wnioski ....183

  7.2. Zalecenia do dalszych badań ....189

Literatura  ....191

Spis rycin  ....215

Spis tabel  ....219

© IGiGP UJ "2022"