Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Turze Pole. 600 lat działalności człowieka

Turze Pole. 600 lat działalności człowieka

Fiedeń Ł. (red)., 2020, Turze Pole. 600 lat działalności człowieka, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-61-9

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Słowo wstępne  ....9

Podziękowania  ....13

Kalendarium dziejów Turzego Pola  ....15

Łukasz Fiedeń  Położenie geograficzne i administracyjne ....17

Paweł Krąż  Turze Pole - regionalizacja fizycznogeograficzna ....23

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Krzysztof Ninard  Budowa geologiczna ....33

Dariusz Strzyżowski, Dawid Piątek  Rzeźba terenu ....45

Paweł Franczak  Warunki klimatyczne i hydrologiczne ....55

Magdalena Gus-Stolarczyk, Mateusz Stolarczyk  Gleby ....77

Tomasz Wójcik  Szata roślinna ....93

Konrad Krasoń  Świat zwierząt ....111

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA 

Agnieszka Świgost-Kapocsi, Łukasz Fiedeń  Charakterystyka demograficzna oraz poziom i jakość życia mieszkańców ....125

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk  Osadnictwo i warunki mieszkaniowe ....143

Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk  Gospodarka ....163

Łukasz Fiedeń  System transportowy i mobilność mieszkańców ....179

Łukasz Fiedeń  Preferencje wyborcze mieszkańców ....193

Aneta Pawłowska-Legwand  Atrakcyjność turystyczna powiatu brzozowskiego ....227

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - CZŁOWIEK 

Łukasz Fiedeń  Pokrycie terenu i użytkowanie gruntów ....261

Paweł Krąż  Typologia i waloryzacja krajobrazu Turzego Pola ....279

Marcin Rechciński, Tomasz Wójcik  Ochrona przyrody ....291

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak  Planowanie przestrzenne ....301

Literatura  ....315

Spis tabel  ....341

Spis rycin  ....343

Spis fotografii  ....347

O autorach  ....351

Mapa nazewnicza  ....361

© IGiGP UJ "2022"