Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Księga Wielkiego Jubileuszu.  Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018

Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018

Jackowski A., Wites T. (red.), 2020, Księga Wielkiego Jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918?-?2018, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-58-9

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (22.0 MB)

Spis treści

Akt objęcia Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w 100-lecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018 Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018  ....9

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego  ....11

Zoltán Kovács 

  Speech of EUGEO President during the opening of the session commemorating 100th anniversary of the Polish Geographical Society ....12

Zoltán Kovács 

  Przemówienie Przewodniczącego EUGEO podczas otwarcia sesji poświęconej 100-leciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....13

  Message of the Polish Geographical Society to Geographers of the World ....14

  Przesłanie Polskiego Towarzystwa Geograficznego do Geografów Świata ....15

  Wstęp ....17

Uroczystości i wydarzenia centralne 

Antoni Jackowski 

  Przygotowania do Wielkiego Jubileuszu ....27

Antoni Jackowski 

  Wielka Rocznica ....59

Przemysław Śleszyński 

  Wystawa jubileuszowa i konferencja z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018 ....69

Urszula Myga-Piątek, Tomasz Wites 

  Kongres Geografii Polskiej ....75

Elżbieta Bilska-Wodecka 

  Wystawa "Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej" ....93

Antoni Jackowski 

  Pierwsza Pielgrzymka Geografów Polskich z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Jasną Górę ....101

Justyna Liro 

  Konferencja naukowa "Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju" ....109

Antoni Jackowski 

  Zakończenie Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii 2018 ....119

Tomasz Wites 

  Promocja książki "Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej" ....129

Uroczystości i wydarzenia w Oddziałach 

Urszula Gospodarek 

  Imprezy zorganizowane w 2018 roku przez Oddział Częstochowski w ramach regionalnych obchodów Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....139

Dariusz Dukaczewski 

  Udział Oddziału Kartograficznego w Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....147

Marta Chmielewska, Adam Hibszer 

  Obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Oddziale Katowickim ....151

Irena Dybska-Jakóbkiewicz 

  Stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Oddziale Kieleckim ....165

Józef Żychowski 

  Obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Oddziale Krakowskim ....171

Małgorzata Flaga 

  Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Oddziale Lubelskim ....175

Łukasz Musiaka 

  Aktywność Oddziału Łódzkiego w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....183

Dorota Dorochowicz, Ryszard Szczęsny 

  Wkład Oddziału Olimpijskiego w obchody Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....193

Małgorzata Mazurek 

  Obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii w Oddziale Poznańskim PTG ....201

Anna Sibiga, Joanna Wład-Michalik 

  Sto lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Oddziale Rzeszowskim ....211

Iwona Jażewicz 

  Rok jubileuszowy w działalności Oddziału Słupskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....219

Krzysztof Małachowski, Beata Meyer 

  Sto lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Oddziale Szczecińskim ....231

Dariusz Dukaczewski 

  Udział Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki w Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....235

Wiesława Gierańczyk, Marek Kejna, Marcin Świtoniak 

  Stulecie powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz geografii w Polsce niepodległej w Oddziale Toruńskim ....239

Maciej Kałaska 

  Oddział Warszawski w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....245

Janusz Łach 

  Działania Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku jubileuszowym ....253

Uroczystości i wydarzenia w komisjach 

Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer 

  Aktywność Komisji Edukacji Geograficznej PTG w roku jubileuszu polskich geografów ....261

Jakub Taczanowski, Marcin Połom, Arkadiusz Kołoś 

  Aktywność Komisji Geografii Komunikacji w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....273

Marek Sobczyński 

  Aktywność Komisji Geografii Politycznej i Historycznej w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....279

Tomasz Rachwał 

  Wydarzenia i publikacje związane z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizowane przy udziale Komisji Geografii Przemysłu ....291

Uszula Myga-Piątek 

  Wydarzenie związane z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizowane przez Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG ....299

Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska-Biel, Tomasz Napierała, Konrad Czapiewski 

  Aktywność Komisji Obszarów Wiejskich PTG w roku Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....303

Akcenty międzynarodowe 

Konrad Czapiewski 

  EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe) w Warszawie 13-14 kwietnia 2018 roku ....311

Tomasz Wites 

  Świętowanie Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego - przegląd wydarzeń międzynarodowych ....315

Wyróżnienia 

Antoni Jackowski 

  Laureaci Medalu Pamiątkowego 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego - biografie osób, charakterystyka instytucji ....329

Tomasz Wites 

  Medal im. Wincentego Pola dla Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego profesora Antoniego Jackowskiego ....373

Dokumentacja 

Tomasz Wites 

  Władze Polskiego Towarzystwa Geograficznego w roku Jubileuszu 100-lecia PTG ....383

Izabela Sołjan 

  Polskie Towarzystwo Geograficzne - kalendarium dziejów (wybór) ....391

Antoni Jackowski, Tomasz Wites 

  Dokumentacja graficzna. Wybrane adresy, pisma okolicznościowe ....423

Antoni Jackowski, Tomasz Wites 

  Bibliografia Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego ....485

Antoni Jackowski, Tomasz Wites 

  Grand Anniversary Book. Polish Geographical Society 1918-2018. From the Editors ....501

Spis fotografii  ....507

Spis dokumentów  ....515

Indeks osobowy  521

© IGiGP UJ "2022"