Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

\"textZarys treści \"textSummary

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

\"textZarys treści \"textSummary

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

\"textZarys treści \"textSummary

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

Landscape valuation of the periodic rivers (wadi) in Oman using Wejchert's impression curve metho

Summary: Oman's geographical individuality are the numerous periodic rivers - the wadi (uedi). Their valleys have a diverse functional and spatial structures, resulting from their landforms and transport accessibility. The author's aim was to compare the landscape of two streams valleys in their lower parts (W1 - Muscat, W2 - Salalah), over a distance of 1-1,6 km. In the landscape valuation the Wejchert's impression curve was applied, allowing visual assessment of an area, considering impacts of sound and smell. The field inventory was conducted by a group of 6 students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of the Adam Mickiewicz University in Poznan, in June 2019. The investigated valleys showed similarities and differences in terms of their natural environment and land use. In both, the results of research were also affected by meteorological conditions, significantly affecting perception, and previous cultural experience of the authors.

Słowa kluczowe: metoda krzywej wrażeń Wejcherta, ocena krajobrazowa, rzeki okresowe, wadi, Sułtanat Omanu

Słowa kluczowe (w języku angielskim): landscape valuation, periodic rivers, wadim Sultanate of Oman, Wejchert's impression curve method

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 127-151.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

© IGiGP UJ "2023"