Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

\"textZarys treści \"textSummary

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

\"textZarys treści \"textSummary

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

Low-altitude photogrammetry in studies of soil cover variability of areas transformed by anthropogenic denudation

Summary: Anthropogenic denudation leads to strong transformations of the soil cover of agricultural areas of the moraine plateaus of northern Poland. As a result, a wide range of different types of soils is formed - truncated in the upper parts of the slopes and accumulative - at the foot of them and in the depressions, too. Presented studies show a new attempt to use unmanned aerial vehicles (UAV) low-altitude photogrammetry in determining the extent and degree of erosional alterations of soil cover. An agriculturally used undulating moraine plateau of the Dobrzyń Lake District was chosen for research. After the UAV survey an orthophotomosaic and a digital terrain model (DEM) using Agisoft Photoscan 1.4.5 software were made. Photogrammetric analyses allowed the selection of six sites for soil profiles investigations. The obtained results confirm the need to use in the research of denudation transformations algorithms that take into account the parameters of the terrain in connection with the analysis of spatial variability of colour variations of surface soil horizons. UAV photogrammetry is therefore a comprehensive tool giving great opportunities to develop this type of research.

Słowa kluczowe: erozja gleb, fotogrametria, gleby deluwialne, gleby płowe, ortofotomapa

Słowa kluczowe (w języku angielskim): clay-illuvial soils, colluvial soils, orthophotomap, photogrammetry, soil erosion

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 81-100.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2023"