Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

\"textZarys treści \"textSummary

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

Business services sector employees' job mobility. PerkinElmer case study

Summary: The purpose of this study was to find and understand the mechanisms of spatial and sectoral differentiation of professional paths of the business services sector employees in the context of the development of Krakow as a metropolitan centre. The author refers to the concept of "opportunity structure" by Robert Merton, examining the distance impact between the workplace and place of residence on employees' decisions about their employer's choice. Data provided by PerkinElmer Shared Services sp. z o.o., a company located in Krakow, was used for the purpose of the study. Research methods include, among others, codification of employees' profiles on the basis of data received from their CVs. The author's research results allowed to determine the employees' job mobility, the spatial and sectoral terms including the location of their universities, residence, previous work address, and industry relatedness of the previous employment. Based on the results, the author tried to estimate the scale of PerkinElmer's impact on employees' spatial and sectoral mobility and to relate it to the entire business services sector. Based on the research, the author has confirmed his findings with the key aspects of the "opportunity structure" concept.

Słowa kluczowe: Krakowski Obszar Metropolitalny, mobilność zawodowa pracowników, outsourcing, sektor usług dla biznesu, ścieżki zawodowe

Słowa kluczowe (w języku angielskim): business services sector, career paths, job mobility, Krakow Metropolitan Area, outsourcing

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 59-79.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

\"textZarys treści \"textSummary

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2023"