Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

Application of the "?territory-place-scale-network?" framework in the analysis of urban climate adaptation plan

Summary: From January 2017 to January 2019 in forty-four great Polish cities (more than 100,000 inhabitants), a project to develop urban adaptation plans for climate change (UAP) was implemented at the initiative of the Ministry of the Environment. These documents are intended to facilitate adequate actions in response to such phenomena as floods or heavy downpours. A content of the adopted plans shows how public authorities perceive the effects of climate change and the dimensions of socio-spatial relations associated with adaptation policies. The theoretical "territory-place-scale-network" model was used in the analysis. It allows capturing the complexity of socio-spatial relations in a given territory and their potential impact on the public institutions activities. The objectives of the study were: 1) to describe a genesis and assumptions of the "territory-place-scale-network" model; 2) to present the formal framework for the development of the UAP and to determine: a) to what extent the dimensions of the socio-spatial relations from the theoretical model were included in the documents b) what consequences may result from this in the implementation of these plans. An in-depth analysis of the literature and strategic documents (at the EU and national levels) was carried out. It was found that UAP authors refer primarily to the dimension of the place and, to a narrower extent, to other dimensions of socio-spatial relations: territory, scale, and networks. On one hand, one should appreciate the importance of plans for the resources mobilization by urban institutions and collecting significant amount of data on the climate change effects on large Polish cities. On the other hand, less detailed are references to the social and spatial aspects of the climate change consequences for cities can cause difficulties in implementing these documents.

Słowa kluczowe: model "terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań", zmiany klimatu, miejskie plany adaptacji, MPA, współzarządzanie

Słowa kluczowe (w języku angielskim): TPSN, territory-place-scale-network, climate change, urban climate adaptation plans, governance

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 31-57.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

\"textZarys treści \"textSummary

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

\"textZarys treści \"textSummary

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2023"