Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Gospodarka przestrzenna"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie

Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie

Jodłowski M., 2020, Udostępnianie górskich parków narodowych w Europie, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-57-2

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....7

  1.1. Ochrona przyrody a udostępnianie obszarów chronionych ....7

  1.2. Ochrona przyrody na obszarach górskich ....9

  1.3. System udostępniania obszarów chronionych ....11

  1.4. Cel pracy ....14

  1.5. Metodyka badań i źródła danych ....15

2. Turystyka, rekreacja i sport na obszarach górskich  ....23

  2.1. Podstawowe pojęcia i definicje ....23

  2.2. Formy aktywności turystycznych, rekreacyjnych i sportowych ....26

3. Parki narodowe w europejskim systemie ochrony przyrody  53

4. Górskie parki narodowe w Europie  ....61

  4.1. Parki narodowe Gór Skandynawskich i Islandii ....66

  4.2. Parki narodowe Wielkiej Brytanii ....73

  4.3. Parki narodowe hercyńskich masywów Europy Zachodniej ....77

  4.4. Parki narodowe Alp ....78

  4.5. Parki narodowe Karpat ....85

  4.6. Parki narodowe Półwyspu Bałkańskiego ....92

  4.7. Parki narodowe Apeninów i wysp Morza Śródziemnego ....105

  4.8. Parki Pirenejów i Półwyspu Iberyjskiego ....112

  4.9. Parki narodowe Uralu ....117

5. Uwarunkowania udostępniania parków narodowych  ....119

  5.1. Prawne podstawy udostępniania ....119

  5.2. Uwarunkowania przyrodnicze ....124

  5.3. Uwarunkowania historyczne ....137

  5.4. Uwarunkowania społeczne ....139

  5.5. Uwarunkowanie ekonomiczne ....147

6. Wybrane koncepcje zarządzania turystyką na obszarach chronionych  ....149

  6.1. Chłonność ekologiczna ....151

  6.2. Limit akceptowalnych zmian (LAC) ....154

  6.3. Wskaźniki zmian w środowisku ....155

  6.4. Europejska Karta Turystyki Zrównoważonej ....157

7. System udostępniania wybranych parków narodowych  ....161

  7.1. Karkonoski Park Narodowy ....163

  7.2. Tatrzański Park Narodowy ....199

  7.3. Park Narodowy Berchtesgaden ....238

  7.4. Park Narodowy Gesäuse ....260

  7.5. Park Narodowy Sierra Nevada ....279

8. Narzędzia udostępniania górskich parków narodowych w Europie  ....303

  8.1. Miękkie narzędzia udostępniania ....306

  8.2. Ograniczenia w udostępnianiu ....309

  8.3. Narzędzia ekonomiczne ....344

  8.4. Infrastruktura turystyczna ....350

  8.5. System informacji i edukacji ....363

  8.6. Monitoring ....381

9. Modele i strategie udostępniania górskich parków narodowych w Europie  ....391

  9.1. Zmiany modelu funkcjonowania parków narodowych w Europie ....393

  9.2. Modele udostępniania parków narodowych ....397

  9.3. Strategie udostępniania parków narodowych ....406

  9.4. Współpraca z interesariuszami ....410

10. Wnioski i rekomendacje  ....413

  10.1. Organizacja systemu udostępniania parków narodowych ....413

  10.2. Dobre praktyki w zarządzaniu ruchem turystycznym w parkach narodowych ....423

Bibliografia  ....437

Spis rycin  ....509

Spis tabel  ....510

Spis załączników  ....511

© IGiGP UJ "2023"