Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018)

Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018)

Kossowska-Cezak U., Twardosz R., 2019, Wielkoobszarowe anomalie termiczne w Europie (1951-2018), IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-56-5

Język publikacji: polski

Cena: 30.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....7

1. Wprowadzenie  ....9

  1.1. Przegląd literaturyz zakresu anomalii temperatury powietrza w Europie ....9

  1.2. Cel pracy ....10

2. Dane i metody opracowania  ....13

3. Zmiany wieloletnie temperatury powietrza w Europie (1951-2018)  ....15

4. Ogólna charakterystyka występowania niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy, pór roku i lat w Europie (1951-2018)  ....21

  4.1. Liczba i przebieg rocznymiesięcy niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych 21

  4.2. Liczba pór roku niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych 22

  4.3. Liczba lat niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych 23

  4.4. Zmiany wieloletnie liczby niezwykle zimnych i niezwykle ciepłychmiesięcy, pór roku i lat ....23

  4.5. Zasięg przestrzenny niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy, pór roku i lat ....27

  4.6. Podsumowanie ....29

5. Anomalie termiczne o wielkim zasięgu przestrzennym w Europie (1951-2018)  ....31

  5.1. Przebieg roczny liczby wielkoobszarowych anomalii termicznych (WAT) ....31

  5.2. Przebieg wieloletni liczby wielkoobszarowych anomalii termicznych (WAT) ....31

  5.3. Rozkład przestrzenny miesięcznych, sezonowych i rocznych wielkoobszarowych anomalii termicznych (WAT- i WAT+) i charakterystyka wybranych WAT ....34

  5.3.1. Ujemne wielkoobszarowe anomalie termiczne (WAT-) ....35

  5.3.1.1. Miesięczne i sezonowe WAT- w zimie ....35

  5.3.1.2. Miesięczne i sezonowe WAT- na wiosnę ....38

  5.3.1.3. Miesięczne i sezonowe WAT- w lecie ....40

  5.3.1.4. Miesięczne i sezonowe WAT- w jesieni ....41

  5.3.1.5. Roczne WAT- ....44

  5.3.2.Dodatnie wielkoobszarowe anomalie termiczne (WAT+) ....45

  5.3.2.1. Miesięczne i sezonowe WAT+ w zimie ....45

  5.3.2.2. Miesięczne i sezonowe WAT+ na wiosnę ....47

  5.3.2.3. Miesięczne i sezonowe WAT+ w lecie ....51

  5.3.2.4. Miesięczne i sezonowe WAT+ w jesieni ....56

  5.3.2.5. Roczne WAT+ ....60

  5.4. Podsumowanie ....62

6. Regionalizacja obszaru Europy z punktu widzenia częstości i rodzajów wielkoobszarowych anomalii termicznych (WAT)  ....65

7. Wnioski  ....69

Literatura  ....73

Spis tabel  ....77

Spis rysunków  ....79

© IGiGP UJ "2023"