Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Malwina Balcerak 

 s. 11-23

Wpływ likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim na wybrane aspekty społeczne i przestrzenne rozwoju miejsko-wiejskiej gminy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (387 KB)

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak 

 s. 25-44

Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach - przykład Magurskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (917 KB)

Paweł Franczak, Konrad Kępski 

 s. 45-66

Redukcja fali powodziowych przez Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie w latach 2010 i 2014

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Maciej Główczyński 

 s. 67-82

Trzecie miejsce - między klasyczną teorią a jej współczesnym znaczeniem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (191 KB)

Marek Grochowicz 

 s. 83-102

Konflikty przestrzenne wokół Placu Nowego na krakowskim Kazimierzu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (412 KB)

Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski 

 s. 103-126

Pożary lasów na świecie - uwarunkowania ich powstawania i metody badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (448 KB)

Bartosz Korinth 

 s. 127-139

Wirtualne atrakcje turystyczne i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce i Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Dominik Nogala 

 s. 141-153

Aplikacje mobilne w Łodzi i województwie łódzkim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Michał Tomasz Wolszczak, Paweł Krąż 

 s. 155-175

Smart living w krakowskim smart city

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Adam Wronkowski 

 s. 177-197

Teoria ośrodków zachowania - propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (137 KB)

Karolina Zięba-Kulawik, Piotr Wężyk 

 s. 199-226

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016 - 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet)

Detection of high vegetation cover change in Krakow in 2016-2017 based on GEOBIA approach of RapidEye (Planet) satellite imagery

Zarys treści: Na zarządzanie terenami zielonymi w miastach składają się przede wszystkim : wprowadzanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, ich pielęgnacja, monitorowanie stanu pojedynczych drzew, jak również w uzasadnionych wypadkach (np. ze względów bezpieczeństwa) - ich usuwanie. Wycinka drzew i krzewów regulowana jest prawem, określającym procedury i warunki niezbędne do uzyskania odpowiednich zezwoleń na usunięcie zieleni. W 2017 roku w Polsce weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody, która spowodowała wyraźny, choć nie w pełni zbadany obiektywnie, wzrost niekontrolowanej wycinki drzew. W okresie obowiązywania tej nowelizacji (01.01 - 17.06.2017 r.), właściciele działek prywatnych mogli bez posiadania zezwolenia wycinać drzewa na swoich posesjach, jeśli nie służyło to celom gospodarczym. Skala tej wycinki, w dwóch pierwszych miesiącach 2017 roku, nie została dokładnie zbadana w wielu miastach Polski, w tym w Krakowie. Celem pracy było określenie zmian w pokryciu terenu, tj. w klasie roślinności wysokiej ( drzewa > 5,0 m wysokości ) na obszarze Krakowa (327 km2) w okresie obowiązywania Ustawy. Wykorzystano w tym celu zaawansowaną metodę analizy obrazu GEOBIA (ang. Geographic Object-Based Image Analysis), bazując na zobrazowaniach satelitarnych RapidEye (Planet Labs) z lipca 2016 roku i sierpnia 2017 roku. W wyniku przeprowadzenia analizy GEOBIA określono powierzchnię zajmowaną przez drzewa w Krakowie przed wejściem Ustawy w lipcu 2016 roku, która wynosiła 5.481,6 ha (16,7% areału miasta) oraz po 7 miesiącach jej obowiązywania, tj. w sierpniu 2017 roku - 5.649,3 ha (przyrost o 0,5%). Ubytek powierzchni zajmowanej przez drzewa oszacowano na 260,3 ha (-4,7% w stosunku do 2016 roku). Tym samym przyrost powierzchni zajmowanej przez drzewa wyniósł w analizowanym okresie +428,0 ha (+7,8% ).

Słowa kluczowe: ALS LiDAR , detekcja zmian, GEOBIA , zieleń miejska, zobrazowania satelitarne RapidEye.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): ALS LiDAR , change detection, GEOBIA , RapidEye satellite imagery, urban greenery

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków, s. 199-226.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-53-4

Pełny tekst (7.0 MB)

© IGiGP UJ "2023"