Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Malwina Balcerak 

 s. 11-23

Wpływ likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim na wybrane aspekty społeczne i przestrzenne rozwoju miejsko-wiejskiej gminy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (387 KB)

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak 

 s. 25-44

Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach - przykład Magurskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (917 KB)

Paweł Franczak, Konrad Kępski 

 s. 45-66

Redukcja fali powodziowych przez Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie w latach 2010 i 2014

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Maciej Główczyński 

 s. 67-82

Trzecie miejsce - między klasyczną teorią a jej współczesnym znaczeniem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (191 KB)

Marek Grochowicz 

 s. 83-102

Konflikty przestrzenne wokół Placu Nowego na krakowskim Kazimierzu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (412 KB)

Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski 

 s. 103-126

Pożary lasów na świecie - uwarunkowania ich powstawania i metody badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (448 KB)

Bartosz Korinth 

 s. 127-139

Wirtualne atrakcje turystyczne i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce i Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Dominik Nogala 

 s. 141-153

Aplikacje mobilne w Łodzi i województwie łódzkim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Michał Tomasz Wolszczak, Paweł Krąż 

 s. 155-175

Smart living w krakowskim smart city

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Adam Wronkowski 

 s. 177-197

Teoria ośrodków zachowania - propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (137 KB)

Karolina Zięba-Kulawik, Piotr Wężyk 

 s. 199-226

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016 - 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet)

Detection of high vegetation cover change in Krakow in 2016-2017 based on GEOBIA approach of RapidEye (Planet) satellite imagery

Summary: Essential elements of the city greenery spatial management are : cutting down, replacement and planting of trees and shrubs. Cutting of trees in Poland is governed by the law specifying procedures and conditions necessary to obtain specific permits. The legislation introduced in 2017 caused observable, although not thoroughly researched, increase of the cut and losses in city greenery. While the law was in place from the 1st of January to the 17th of June 2017, private parcel owners could cut down trees on their property without any permit. The exact scale and size of these legal perturbations are not fully known. The primary goal of this publication is to determine changes that occurred in high vegetation cover (trees with H>5.0 m) in Krakow (P oland ; city area approx. 327 km2), while the law was in place. GEOBIA (G eographic Object-Based Image Analysis) advanced image analysis method was used as well as RapidEye satellite imagery (Planet Labs.) from July 2016 and August 2017. The GEOBIA analysis determined that the total area of high vegetation in Krakow was 5481.6 ha in 2016 (approx. 17.2% of the city area) and 5 649.3 ha in 2017, which indicates a small increase of high vegetation (approx. +0.5%). The same analysis indicated that the high vegetation decreased by the area of 260.3 ha (-4.7% of the total high vegetation area of 2016) and increased by the area of 428.0 ha (+7.8%).

Słowa kluczowe: ALS LiDAR , detekcja zmian, GEOBIA , zieleń miejska, zobrazowania satelitarne RapidEye.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): ALS LiDAR , change detection, GEOBIA , RapidEye satellite imagery, urban greenery

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków, s. 199-226.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-53-4

Pełny tekst (7.0 MB)

© IGiGP UJ "2023"