Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Malwina Balcerak 

 s. 11-23

Wpływ likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim na wybrane aspekty społeczne i przestrzenne rozwoju miejsko-wiejskiej gminy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (387 KB)

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak 

 s. 25-44

Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach - przykład Magurskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (917 KB)

Paweł Franczak, Konrad Kępski 

 s. 45-66

Redukcja fali powodziowych przez Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie w latach 2010 i 2014

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Maciej Główczyński 

 s. 67-82

Trzecie miejsce - między klasyczną teorią a jej współczesnym znaczeniem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (191 KB)

Marek Grochowicz 

 s. 83-102

Konflikty przestrzenne wokół Placu Nowego na krakowskim Kazimierzu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (412 KB)

Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski 

 s. 103-126

Pożary lasów na świecie - uwarunkowania ich powstawania i metody badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (448 KB)

Bartosz Korinth 

 s. 127-139

Wirtualne atrakcje turystyczne i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce i Europie

Virtual reality tourist attractions and their spatial diversity in Poland and Europe

Summary: The article's aim is to present the definitions of virtual reality attractions and point out to their spatial diversity in Poland and in Europe. The first part of the article focuses on typology and current trends in tourist attractions. The particularly important technologification of tourism has been in the centre of attention in this part of the paper. Furthermore, the concept of virtual reality tourist attractions has been introduced. Virtual tourism attractions are treated by the author as a real element of the tourism system, which is reflected in the virtual world, as a result of which the phenomenon of virtual tourism can occur. The second part of the article is based on a study of applications from official sources of distribution and available on the Android system. Those applications include : World Heritage in Poland, Sites in VR, VR Cities and Visit Norway VR. The study's findings have been presented on a map prepared using the point method and cartodiagram. As the study shows, we observe the dominant role of anthropogenic attractions both in Poland and in Europe. An analogous situation can be observed in case of the number of objects, as the majority of virtual reality attractions is situated in the southern parts of Poland and Europe

Słowa kluczowe: wirtualna przestrzeń turystyczna, wirtualne atrakcje turystyczne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Celem artykułu jest ukazanie definicji wirtualnych atrakcji turystycznych oraz wskazanie na ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce i Europie. W pierwszej części artykułu omówiono typologię i współczesne trendy w rozwoju atrakcji turystycznych. Podkreślić trzeba także w tym miejscu technologizację turystyki, szczególnie istotną w XXI wieku. Wprowadzone zostało także pojęcie wirtualnych atrakcji turystycznych traktowanych przez autora jako rzeczywisty element systemu turystyki mający swoje odzwierciedlenie w świecie wirtualnym, w wyniku którego zachodzić może zjawisko wirtualnego ruchu turystycznego. Drugą część oparto na badaniu aplikacji mobilnych pochodzących z oficjalnych źródeł dystrybucji i działających w systemie Android. Aplikacjami tymi są m.in. World Heritage in Poland, Sites in VR, VR Cities, Visit Norway VR. Wyniki analizy zebranych materiałów przedstawiono graficznie przy wykorzystaniu metody punktowej i kartodiagramu. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazać należy na dominującą rolę atrakcji antropogenicznych w obu analizowanych obszarach, która wynikać może z większych możliwości 07_Korinth.virtual reality attractions, virtual tourist space

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków, s. 127-139.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-53-4

Pełny tekst (337 KB)

Dominik Nogala 

 s. 141-153

Aplikacje mobilne w Łodzi i województwie łódzkim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Michał Tomasz Wolszczak, Paweł Krąż 

 s. 155-175

Smart living w krakowskim smart city

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Adam Wronkowski 

 s. 177-197

Teoria ośrodków zachowania - propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (137 KB)

Karolina Zięba-Kulawik, Piotr Wężyk 

 s. 199-226

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016 - 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (7.0 MB)

© IGiGP UJ "2023"