Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Zmiany użytkowania  gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4

Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4

Fiedeń Ł., 2019, Zmiany użytkowania gruntów, gospodarowania i codziennego życia mieszkańców gmin w pasie autostrady A4, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-52-7

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wprowadzenie  ....9

Cele i układ pracy   ....11

  1. Autostrada jako element środowiska geograficznego ....15

  1.1. Badania zmian użytkowania ziemi ....15

  1.2. Wpływ budowy autostrad na życie człowieka ....18

  1.3. Planowanie przestrzenne a duże inwestycje infrastrukturalne ....21

  1.4. Historia budowy autostrady A4 w województwach opolskim i podkarpackim ....23

2. Obszar badań, metody i narzędzia badawcze  ....27

  2.1. Wprowadzenie ....27

  2.2. Charakterystyka społeczno-gospodarcza ....29

  2.3. Sieć szkół w gminach Czarna i Ujazd ....32

  2.4. Rolnictwo w województwach opolskim i podkarpackim ....34

  2.5. Źródła danych ....36

  2.6. Interpretacja zmian pokrycia terenu ....36

  2.7. Badanie opinii mieszkańców ....43

  2.8. Analiza zapisów dokumentów planistycznych ....44

3. Zmiany pokrycia terenu  ....47

  3.1. Zmiany pokrycia terenu w województwie podkarpackim ....47

  3.1.1. Gmina Czarna ....47

  3.1.2. Gmina Chłopice ....52

  3.1.3. Gmina Głogów Małopolski ....63

  3.2. Zmiany pokrycia terenu w województwie opolskim ....81

  3.2.1. Gminy Grodków i Olszanka ....81

  3.2.2. Gmina Ujazd ....85

  3.2.3. Gminy Dąbrowa i Niemodlin ....96

  3.3 Wpływ międzywęzłowego odcinka autostrady na zmiany pokrycia terenu ....112

  3.4. Wpływ węzła autostradowego na zmiany pokrycia terenu ....113

4. Znaczenie budowy autostrady dla społeczności lokalnej  ....115

  4.1. Charakterystyka próby badawczej ....115

  4.2. Autostrada a użytkowanie gruntów ....120

  4.3. Wpływ autostrady na jakość życia ....125

5. Zmiany użytkowania gruntów w dokumentach planistycznych  ....139

Podsumowanie  ....145

Literatura  ....149

Summary  ....159

Załącznik - Kwestionariusz ankiety  ....165

Spis rycin   ....171

Spis tabel  ....175

© IGiGP UJ "2023"