Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej

Jackowski A., Bilska-Wodecka E., Sołjan I., Liro J. (red.), 2019, Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: Prof. dr hab. Andrzej Lisowski

ISBN 978-83-64089-50-3

Język publikacji: polski

Cena: 35.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....11

  1. Geografia polska w dwudziestoleciu międzywojennym ....19

  1.1. Znaczenie geografii w odrodzonej Polsce ....19

  1.2. Rozwój placówek naukowo-badawczych ....20

  1.3. Charakterystyka wybranych ośrodków naukowych ....21

  1.3.1. Kraków ....21

  1.3.2. Lwów ....25

  1.3.3. Warszawa ....27

  1.3.4. Poznań ....30

  1.3.5. Wilno ....31

  1.3.6. Inne ośrodki ....31

  1.4. Kształcenie młodej kadry i edukacja geograficzna na różnych poziomach kształcenia ....32

  1.5. Geograficzne towarzystwa naukowe ....32

  1.6. Życie naukowe - kongresy i konferencje ....33

  1.7. Polemika z niemieckimi geografami ....35

2. Sytuacja na ziemiach polskich przed wybuchem i w czasie II wojny światowej  ....39

  2.1. Sytuacja w kraju w przededniu wojny ....39

  2.2. Sytuacja w czasie wojny ....43

  3. Geografowie represjonowani przez okupantów, walczący o wolność w kraju i za granicą ....53

  3.1. Wojna obronna w 1939 r. ....54

  3.1.1. Losy walczących z armią niemiecką ....54

  3.1.2. Losy żołnierzy na terenach anektowanych przez Związek Sowiecki ....57

  3.2. Geografowie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie ....59

  3.3. Geografowie w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR ....65

  3.4. Geografowie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego ....66

  4. Ośrodki geograficzne w czasie II wojny światowej ....83

  4.1. Warszawa ....83

  4.2. Kraków ....95

  4.3. Poznań ....135

  4.4. Lwów ....142

  4.5. Wilno ....154

5. Badania i publikacje naukowe  ....159

6. Tajne nauczanie na różnych poziomach kształcenia i popularyzacja nauki  ....175

  6.1. Znaczenie szkolnictwa podziemnego w czasie okupacji ....175

  6.2. Tajne nauczanie geografii w szkolnictwie powszechnym i średnim ....179

  6.3. Tajne nauczanie geografii na poziomie akademickim ....190

  6.4. Tajne nauczanie geografii w obozach jenieckich i koncentracyjnych ....205

Zakończenie  ....211

Summary  ....215

Bibliografia  223

Zał. 1. Geografowie - żołnierze w kampanii wrześniowej 1939 r., na frontach II wojny światowej, w szeregach Armii Krajowej i innych ugrupowań konspiracyjnych  ....253

Zał. 2. Geografowie - więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, łagrów, więzień i zesłani w głąb Rosji  ....258

Zał. 3. Geografowie zmarli w latach II wojny światowej, w tym ofiary nazistowskiego i sowieckiego terroru  ....261

Zał. 4. Uczestnicy tajnego nauczania w zakresie geografii: wykładowcy, nauczyciele, studenci i uczniowie  ....264

Indeks osób  ....271

© IGiGP UJ "2022"