Ostatnia aktualizacja: 2021-11-17

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Extranet GEO
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region

Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region

Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-51-0

Język publikacji: angielski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (28.6 MB)

Spis treści

Lars Rydén 

 s. 9-15

Development of high mountain regions - why sustainable?

\"textSummary

Joanna Pociask-Karteczka, Jarosław Balon, Ladislav Holko? 

 s. 17-26

High mountains in the Baltic Sea basin

\"textSummary

Ladislav Holko, Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 27-40

Hydrology of the Tatra Mountains - local and regional significance

\"textSummary

Joanna P. Siwek, Mirosław Żelazny 

 s. 41-46

Environmental and nthropogenic factors affectingwater chemistry in the Polish Tatra Mountains

\"textSummary

Mirosław Żelazny, Łukasz Pęksa, Anna Bojarczuk, Joanna Paulina Siwek, Monika Sajdak, Janusz Siwek, Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz, Marta Pufelska,Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 47-60

Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains

Summary: vaucluse springs, runoff, streams, hydrological regions

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Increasing human impact on the Tatra Mountains water resources exerted by local residents, tourists, and ski lobby prompted the Tatra National Park to install a modern monitoring network launched in 2008 (?42 digital water gauges). The Tatra Mountains streams are characterized by a simple hydrologic regime with one flood season lasting from April to July. Up to 75% of the annual river runoff outflows from the Tatra Mountains catchments in the summer half-year season (May-October).The contribution of base flow is between 30% and 55% and it tends to be the highest in catchments with a relatively high carbonate rock content as well as in catchments with substantial thickness of fluvioglacial cover and moraine cover. The highest spring discharge is attributed to vaucluse springs (Chochołowskie, Goryczkowe, Lodowe Źródło, Olczyskie, Bystrej) which have recharge area beyond the topographic catchments. Two hydrographic regions have been identified in the Tatra National Park dependent on geology complex, which determines water circulation patterns as well as groundwater and surface water: the Tatra Mountains region (I) and flysch region (II). The Tatra Mountains region consists of three subregions: crystalline subregion (Ia), high mountain, karst, limestone, dolomite subregion (Ib), and dolomite, shale, middle mountain subregion (Ic).

Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków, s. 47-60.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-51-0

Marek Kot 

 s. 61-68

Management and protection of water resources in the Tatra National Park

\"textSummary

© IGiGP UJ "2021"