Ostatnia aktualizacja: 2021-11-17

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Extranet GEO
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region

Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region

Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-51-0

Język publikacji: angielski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (28.6 MB)

Spis treści

Lars Rydén 

 s. 9-15

Development of high mountain regions - why sustainable?

\"textSummary

Joanna Pociask-Karteczka, Jarosław Balon, Ladislav Holko? 

 s. 17-26

High mountains in the Baltic Sea basin

Summary: U-shaped valleys, glacial cirques, perennial snow patches, altitudinal belts

Słowa kluczowe (w języku angielskim): The aim of the chapter is focused on high mountain regions in the Baltic Sea basin. High mountain environment has specific features defined by Carl Troll. The presence of timberline (upper tree line) and a glacial origin of landforms are considered as the most important features of high mountains. The Scandianavian Mountains and Tatra Mountains comply with the above definition of the high mountain environment. Both mountain chains were glaciated in Pleistocene?: the Fennoscandian Ice Sheet covered the northern part of Europe including the Scandinavian Peninsula while mountain glaciers occurred in the highest part of the Carpathian Mountains.

Pociask-Karteczka J. (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków, s. 17-26.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-51-0

Ladislav Holko, Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 27-40

Hydrology of the Tatra Mountains - local and regional significance

\"textSummary

Joanna P. Siwek, Mirosław Żelazny 

 s. 41-46

Environmental and nthropogenic factors affectingwater chemistry in the Polish Tatra Mountains

\"textSummary

Mirosław Żelazny, Łukasz Pęksa, Anna Bojarczuk, Joanna Paulina Siwek, Monika Sajdak, Janusz Siwek, Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz, Marta Pufelska,Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 47-60

Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains

\"textSummary

Marek Kot 

 s. 61-68

Management and protection of water resources in the Tatra National Park

\"textSummary

© IGiGP UJ "2021"