Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

Mieczysław Orłowicz's Contribution to the Development of Sightseeing and Tourism in the Independent Poland

Zarys treści: Mieczysław Orłowicz (1881-1959), doktor prawa, geograf, krajoznawca i popularyzator turystyki, to postać doskonale znana zarówno starszemu, jak i młodszemu pokoleniu geografów, krajoznawców, miłośników wypraw turystyczno-krajoznawczych. W prezentowanym opracowaniu dokonano próby prezentacji i podsumowania jego działalności w rozwoju turystyki i krajoznawstwa w II Rzeczpospolitej. W pierwszej części opracowania skupiono się na efektach pracy Orłowicza jako kierownika Referatu Turystyki w Departamencie Ogólnym Ministerstwa Robót Publicznych; funkcję tę pełnił do 1939 r. W drugiej części zwrócono uwagę na jego działalność organizacyjną w zakresie rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu w niepodległej Polsce, m.in. organizację czterech ogólnopolskich kongresów turystycznych, zaangażowanie w utworzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także działalność w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Państwowej Komisji Ochrony Przyrody, Polskim Związku Pływackim, Polskim Związku Atletycznym w Katowicach, Polskim Touring Klubie, Związku Polskich Związków Sportowych oraz w Polskim Związku Dziennikarzy i Publicystów Sportowych. W ostatniej części opracowania podkreślono działalność Mieczysława Orłowicza na polu propagandy turystycznej: popularyzacji wiedzy geograficznej i turystyczno-krajoznaw czej, a więc m.in. publikacji przewodników, artykułów w czasopismach turystycznych i krajoznawczych, referatów wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach, kongresach i sympozjach turystycznych, a także organizację akcji wyjazdów fotograficznych w różne zakątki Polski w celu udokumentowania widoków ojczyzny.

Słowa kluczowe: Krajoznawstwo, turystyka, gospodarka turystyczna, propaganda turystyczna

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Sightseeing, tourism, tourist economy, tourism propaganda

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 319-338.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"