Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

Mieczysław Orłowicz's Contribution to the Development of Sightseeing and Tourism in the Independent Poland

Summary: Mieczysław Orłowicz (1881-1959) - Doctor of Laws, geographer, sightseer and advocate of tourism is a person well known both to the older and younger generations of geographers, sightseers and lovers of tourist and sightseeing excursions. The presented study is an attempt at presenting and summarizing the activity of Mieczysław Orłowicz in the Second Republic of Poland. The first part of the study focuses on the result of the works by Orłowicz as a head of the Independent Office for Tourism in the General Department of the Ministry of Public Works (he held that function by 1939). In the second part attention was paid to his organisational activity related to the development of tourism, sightseeing and sport in the independent Poland, e.g. to the organisation of four Polish tourist conferences, involvement in the creation of the Polish Olympic Committee, as well as the activity in the General Management Board of the Polish Tourist Association, General Management Board of the Tatra Association, National Wildlife Conservation Board, Polish Swimming Federation, Polish Athletic Association in Katowice, Polish Touring Club, Federation of Polish Sports Associations and Polish Association of Sports Journalists and Columnists. In the last part of this study, the activity of Mieczysław Orłowicz related to tourism propaganda, i.e. popularisation of geographical and tourist and sightseeing information, including publication of guidebooks, articles in tourist and sightseeing journals, papers delivered during international conferences and symposiums devoted to tourism, as well as the organisation of photo trips to various parts of Poland to document described the homeland views.

Słowa kluczowe: Krajoznawstwo, turystyka, gospodarka turystyczna, propaganda turystyczna

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Sightseeing, tourism, tourist economy, tourism propaganda

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 319-338.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"