Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

Bogdan Zaborski as a researcher and participant in the process of consolidation of Polish statehood after 1918

Zarys treści: Bogdan Zaborski urodził się w 1901 r. w Warszawie. Atmosfera jego rodzinnego domu była przesiąknięta ideami niezależności i organicznej pracy dla społeczeństwa i kraju. Wielu członków rodziny Zaborskich zaangażowało się w działalność niepodległościową na początku XX w. oraz w ruch niepodległościowy w czasie II wojny światowej. Z punktu widzenia potrzeb rozwijającego się państwa polskiego największe znaczenie zyskała praca prof. Bogdana Zaborskiego poruszająca kwestie etniczne, a także z zakresu geografii osadnictwa, politycznej i regionalnej. Zaletą wielu jego dzieł było szerokie wykorzystanie w nich metod kartograficznych. Większość stanowią mapy z komentarzem lub studiami metodologicznymi na mapach narodowości. Projektowane przez niego mapy etniczne charakteryzowała kompleksowość. To niezwykłe zainteresowanie problemami etnicznymi wiązało się z działalnością społeczną jego ojca przed I wojną światową, kiedy to był on zaangażowany w promocję polskości wśród Kaszubów. Jest też autorem obszernego dzieła zatytułowanego Antropogeografia, które napisał we współpracy z dr. Antonim Wrzoskiem. Profesor Zaborski współpracował z wieloma uczelniami w Warszawie i Krakowie oraz pozauniwersyteckimi jednostkami naukowymi. Pod koniec lat 30. XX w. zainteresował się zagadnieniami planowania regionalnego. Był przewodniczącym mieszanej polsko-słowackiej komisji przy wyznaczaniu nowej polskiej granicy ze Słowacją w 1938 r. Jego kariera naukowa została przerwana przez wybuch II wojny światowej. Od 1942 r. kierował Biurem Geograficznym i Wydziałem Reprodukcji Kartograficznej w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Rządu RP na Uchodźstwie. Nie wrócił do Polski, w 1948 r. osiadł z rodziną w Kanadzie. Zmarł w Ottawie w 1985 r. Profesora Bogdana Zaborskiego od wczesnej młodości cechowała pasja badawcza i szerokie horyzonty naukowe, a także duży zmysł organizacyjny, koleżeńskość i pogodny charakter. Lubili go studenci w Warszawie, Krakowie, Ottawie i Montrealu. Wierny idei Niepodległej Polski, pozostał na obczyźnie, ale zawsze okazywał wielką życzliwość polskim geografom działającym w kraju. Służył im radą i pomocą na arenie międzynarodowej. Trzykrotnie odwiedził Polskę. W 1974 r. został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Podczas Kongresów Geograficznych MUG zawsze organizował spotkanie polskich geografów, a nawet wspomagał finansowo ich pobyt w Montrealu w 1972 r.

Słowa kluczowe: Bogdan Zaborski, państwowość polska po 1918 r.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Bogdan Zaborski, Polish statehood after 1918

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 308-318.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"