Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

Activity of the Military Geographical Service of the Polish Underground State in 1939 - 1945

Zarys treści: Konspiracyjna wojskowa służba geograficzna prowadzona przez polskie państwo podziemne w latach 1939-1945 stanowiła jedyną tego typu strukturę organizacyjną w okupowanej Europie. Niestety, jej dokonania są stosunkowo słabo znane nawet w Polsce (poza wąskim gronem historyków geografii i kartografii wojskowej) i prawie zupełnie nieznane za granicą. Wkład polskich geografów i kartografów (a także szerokiego grona ich konspiracyjnych współpracowników) w walkę o niepodległą Polskę podczas II wojny światowej zasługuje na uznanie zarówno w wymiarze czysto patriotycznym, jak również w perspektywie zawodowej, byli to bowiem świetnie przygotowani profesjonaliści - zawodowi oficerowie, geografowie, kartografowie, fotografowie, drukarze - którzy potrafili swoje wysokie umiejętności zawodowe i organizacyjne wykorzystywać w ekstremalnych warunkach okupacyjnego terroru. Wyniki ich prac miały szczególną wartość dla oddziałów prowadzących walkę zbrojną z niemieckim okupantem, a także duże znaczenie wywiadowcze. Artykuł ma na celu przypomnienie nieprzeciętnych dokonań ludzi, bez których pracy działania oddziałów partyzanckich byłyby bardzo utrudnione czy wręcz niemożliwe. Wielu z nich za umiłowanie ojczyzny i pracę na rzecz jej niepodległości przyszło zapłacić cenę najwyższą - własne życie. Praca składa się z trzech zasad niczych i wzajemnie uzupełniających się części: 1) konspiracyjne pozyskiwanie materiałów kartograficznych w latach 1939-1942 przez różne organizacje podziemne; 2) działalność Służby Geograficznej (kryptonim " Schronisko") w pionie Kwatermistrzowskim Komendy Głównej Armii Krajowej (1942-1945); oraz 3) sylwetki dowódców " Schroniska ": szefa - ppłk. Mieczysława Szumańskiego, i jego pierwszego zastępcy - Edwarda Rühle.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Polska, konspiracja, Armia Krajowa, Służba Geograficzna, mapy wojskowe

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Second World War, Poland, conspiracy, Home Army, Geographical Service, military maps

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 262-280.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"