Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

Activity of the Military Geographical Service of the Polish Underground State in 1939 - 1945

Summary: The secret military geographical service operated by the Polish Underground State in 1939-1945 was the only organisational structure of such type in the occupied Europe. Regrettably, its achievements are relatively unknown in Poland (apart from an exclusive group of geography and military cartography historians) and, even worse, almost totally forgotten abroad. This is unfortunate, because the contribution of Polish geographers and cartographers (as well as the great group of their co-operators) in their fight for independent Poland during the WW2 deserves recognition both in the purely patriotic dimension and in the professional perspective, as these people were excellent professionals - officers, geographers, cartographers, photographers, printers - who were capable to apply their professional and organisational skills in the extreme conditions of the occupational terror. The products of their work were especially valuable to divisions involved in armed combat against the German occupant, but they were also important for the intelligence. This article, in the above context, aims to present the outstanding achievements of people whose work greatly helped, or even enabled, the effort of the guerrilla resistance. Many of them were ultimately forced to pay the highest price of life for their love of homeland and work for it. The paper consists of three main and mutually complementary parts devoted to, respectively: 1) sourcing of cartographic materials in 1939-1942 performed underground by various secret organisations; 2) activity of the Geographical Service (codename 'Shelter') in the Quartermaster Department of the Home Army Headquarters (1942-1945); 3) profiles of the leaders of the 'Shelter': Lieutenant Colonel Mieczysław Szumański - head of the 'Shelter' and Edward Rühle - 1st deputy head.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Polska, konspiracja, Armia Krajowa, Służba Geograficzna, mapy wojskowe

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Second World War, Poland, conspiracy, Home Army, Geographical Service, military maps

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 262-280.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"