Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

Unification of place names in the territory of the Second Republic of Poland

Zarys treści: I wojnie światowej. Jedną z metod poprawy działalności państwa po okresie zaborów było zharmonizowanie nazw geograficznych. Ze względu na długą tradycję ustalania i zmieniania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w Polsce w pierwszej części artykułu pokrótce ukazano kwestię formowania się nomenklatury na ziemiach polskich oraz modyfikacje toponimiczne wprowadzone podczas zaborów. Pierwsze próby standaryzacyjne dotyczące nazw geograficznych miały miejsce podczas prac Wojskowego Instytutu Geograficznego na potrzeby wydawania map topograficznych. Kolejnym zestawieniem nazw był spis powszechny przeprowadzony w 1921 r. Z zebranych wówczas danych powstał pierwszy urzędowy wykaz miejscowości sporządzony w II Rzeczypospolitej Polskiej. Celem artykułu jest także analiza prac Komisji Ustalania Nazw Miejscowości. Jednym z pierwszych etapów jej pracy było zebranie istniejących wykazów miejscowości oraz ustalenie urzędowych nazw miast i wsi Polski. Do II wojny światowej Komisja m.in. opublikowała wykaz nazw miast Polski oraz wykaz miejscowości województwa wileńskiego. W realizacji celu autorka wykorzystała dostępną bazę materiałów źródłowych, tj. ustawy i rozporządzenia dotyczące nazw terenowych i obiektów fizjograficznych oraz publikacje naukowe.

Słowa kluczowe: Okres międzywojenny, geografia historyczna, toponimia, nazwy miejscowości

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Interwar period, historical geography, toponim, place names

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 241-259.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"