Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

Role of geographers in creating and developing Polish school cartography in the interwar period, as well as after World War II

Summary: Before World War I, Polish school cartography, in a Poland divided among three countries, originated in highly autonomous Galicia. Apart from translations of Austrian atlases and wall maps, schools had the pioneering work of Lvov geographers S. Majerski (maps) and E. Romer (geographical atlas) at their disposal. Once Poland regained its independence in 1918, the creation of new maps and atlases became a priority for school cartography. Barriers to commencing large-scale cartographic production included printing competencies and the lack of capital. These obstacles were overcome at the beginning of the 1920s, however, by two outstanding university geographers: E. Romer, who established the "Książnica-Atlas " company in Lvov, which became the highest educational publishing house in Poland between World Wars I and II, and L. Sawicki, who established the "Orbis " publishing house in Krakow. Lvov's "Książnica-Atlas " had developed enough valuable assets in the areas of copyright and human resources that it was re-established after World War II in Wrocław. To a large extent, the State Cartographical Publishing House, which was established in 1951, was its successor. The map concepts it developed were also used by a few other publishing houses operating after 1989. There were four main areas of activity in the creation and the development of Polish school cartography. The first is authors' own cartographical works, particularly the atlases and maps by E. Romer and his associates, J. Wąsowicz and T. Szumański in Lvov, L. Sawicki and S. Korbel in Krakow, and M. Janiszewski in Warsaw; as well as, for the last sixty years, the editors of the State (since 1992 Polish) Cartographical Publishing House and the Nowa Era and Demart publishing houses. The second is the initiation of discussions between the authors of maps, teachers and geography methodologists at conferences, seminars and in journals. The third is the education of geographers and cartographers at universities, i.e., future authors and editors of maps and school atlases. The University of Warsaw (which has had a specialization in cartography since 1950) and the University of Wrocław (with a specialization in cartography since 1954) have been the most successful in this respect. The fourth area is the education and training of teachers in reading maps and using them effectively in school education.

Słowa kluczowe: Mapy szkolne, atlasy szkolne, pomoce szkolne w geografii, nauczanie geografii, historia kartografii

Słowa kluczowe (w języku angielskim): School maps, school atlases, teaching aids in geography, teaching of geography, history of cartography

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 185-210.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"