Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

Czech geographers' contribution to creation of Czechoslovakia

Zarys treści: Artykuł jest próbą ukazania wkładu czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego. Czeska geografia narodziła się pod koniec XIX w. w Austro-Węgrzech, na Uniwersytecie Karola w Pradze, najstarszej czeskiej uczelni (zał. 1348) - w tym czasie jednak już prawie całkowicie zgermanizowanej. Jej prekursorami byli profesorowie Jan Palacký i Václav Švambera, po nich pałeczkę przejęli młodzi, dobrze zapowiadający się geografowie Jiří Daneš i Viktor Dvorský. Obaj byli wszechstronnie wykształceni, ale różniły ich zainteresowania. Pierwszy zajmował się przede wszystkim geomorfologią, a drugi uważany jest za prekursora czeskiej geografii człowieka. Obaj traktowali służbę nowo powstającej ojczyźnie jako swój obowiązek. Viktor Dvorský był czechosłowackim delegatem na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r.; przyczynił się do tego, że Czechosłowacja uzyskała korzystne granice. Jiří Daneš zaangażował się w służbę dyplomatyczną i był pierwszym czechosłowackim konsulem w Australii. Los nie był jednak dla nich łaskawy. Viktor Daneš zginął tragicznie w 1928 r., potrącony przez samochód podczas podróży do USA, a Jiří Dvorský zmarł rok później; podczas wyjazdu do Londynu doznał udaru mózgu, został częściowo sparaliżowany i nie wrócił już do pracy naukowej. Ich dzieło kontynuowała dopiero kolejna generacja geografów.

Słowa kluczowe: Geografia czeska, powstanie Czechosłowacji, Jiří Dvorský, Viktor Daneš

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Czech geography, establishing Czechoslovakia, Jiří Dvorský, Viktor Daneš

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 142-153.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

\"textZarys treści \"textSummary

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"